Så mycket kan bolåneräntorna pressas

Så mycket kan bolåneräntorna pressas

Publicerad 2018-03-22 10:07:00

Bolåneråntan En ny konkurrensituation har uppstått på bomarknaden. Nya snabbfotade kreditinstitut konkurrerar hårt med bankerna om bolönekunderna. En expertrapport slår nu fast att bolåneräntorna kan pressas med upp till 0,4 procentenheter.

Det är Tomas Pousette, tidigare chefsekonom vid SBAB som granskat den svenska bolånemarknaden på uppdrag av Konkurrensverket. Hans granskning visar att de stora svenska bolåneaktörerna är dubbelt så lönsamma som de danska kreditinstituten.

Under åren mellan 2000-2016 var avkastningen hos de svenska aktörerna i snitt drygt 14 procent, vilket ska jämföras med de danska institutens drygt 7,5 procent.

Bäst har det gått för Handelsbankens Stadshypotek med en avkastning överstigande 25 procent på eget kapital. Både Nordea Hypotek och Swedbank Hypotek nådde en avkastning på dryga 20 procent.

Tomas Pousette skriver i granskningsrapporten att den höga lönsamheten på bostadsmarknaden i Sverige intee kan motiveras av att risken är högre.

Men bolåneräntorna kommer att pressas av nya aktörer, bland dem de kreditinstitut som kan runda amorteringskravet – ännu så länge.

Tre nya aktörer har på kort sikt tagit många kunder från de etblerade storbankerna. De tre främsta uppstickarna som pressar bolåneräntorna är Enkla, Stabelo och Hypoteket.

Privata Affärer