Så länge förblir boräntorna låga Foto: istockphoto

Så länge förblir boräntorna låga

Publicerad 2018-02-26 13:12:00

Räntan Förra veckans oväntat svaga inflationssiffror gör att flera ekonomer tror att Riksbanken skjuter på den första räntehöjningen. Det innebär också att framförallt de korta boräntorna förblir låga.

Siffror från SCB förra veckan visade att KPI-inflationen i januari var 1,6 procent. Det var lägre än vad analytikerna väntade sig (1,8 procent). Det var också lägre än vad Riksbanken förutspådde vid februarimötet (1,7 procent) där centralbanken sänkte inflationsprognosen kraftigt men utan att ändra reporäntebanan.

I fredags publicerades dessutom protokollet från Riksbankens februarimöte. Protokollet indikerade att ledamöterna förbereder sig för att revidera ner räntebanan i april om inte utfallet kommer in överraskande starkt, skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth i en färsk boränteanalys.

”Nordeas bedömning är att Riksbanken köper sig tid genom att avvakta fler statistikutfall. Vi tror dock inte att inflationen når målet i närtid, utan tvärtom kommer att ligga klart under Riksbankens mål en tid. Det gör det svårt för Riksbanken att höja räntan i år”, skriver Annika Winsth.

Även SEB:s Elisabet Kopelman är inne på samma linje. I bankens marknadsbrev ”Ögat” konstaterar hon att Riksbankens protokoll tyder på en mjukare linje än väntat.

”Vi ser ännu inga tecken på att majoriteten är på väg mot en mer flexibel hållning där räntan kan höjas trots att en varaktig uppgång mot målet drar ut på tiden. Givet vår prognos om fortsatta nedåtöverraskningar för inflationen (exklusive energi) tror vi nu att Riksbankens första höjning kommer att dröja tills december”, skriver Kopelman.

Korta boräntor på fortsatt låga nivåer

Riksbankens första reporäntehöjning lär alltså dröja ett bra tag till. Samtidigt har svenska räntor med längre löptider stigit i linje med omvärlden och konjunkturen.

”Att räntor med längre löptider ska stiga dramatiskt är dock osannolikt. Dels för att centralbanker fortsatt håller stora mängder statsobligationer, vilket håller nere räntan. Dels för att vi har en åldrande befolkning globalt, vilket ger ett högre sparande och därmed press ned på räntor”, skriver Annika Winsth.

För bolåntagare innebär det att miljön med ultralåga räntor fortsätter ett tag till. Men när det gäller bolån med längre löptider så är botten nu nådd, menar Nordeas Annika Winsth.

”Räntor med kortare löptider förblir låga. Räntor med längre löptider har sannolikt bottnat. För hushåll som ämnar binda räntan på delar av sina lån kan det trots avsaknad av en reporäntehöjning vara tid att se över lånestrukturen”, skriver hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos (%)


i dag 3 m jun  18
dec 18
dec 19
Reporänta -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00
Boränta 3m 1,99 2,05 2,05 2,05 2,50
Boränta 2 år 2,03 2,10 2,15 2,35 2,50
Boränta 5 år 2,31 2,35 2,40 2,55 2,80

Magnus Gustavsson