Riksbanken vill ha inkomstbaserad skuldbegränsning Foto: Claudio Bresciani /TT

Riksbanken vill ha inkomstbaserad skuldbegränsning

Publicerad 2016-02-04 10:18:00

Bostad Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, välkomnar Finansinspektionens förslag till amortering av nya bolån, men har några invändningar. Bland annat vill man också ha en inkomstbaserad skuldbegränsning. Det skriver de i ett remissvar.

Riksbanken konstaterar att det föreslagna amorteringskravet är förhållandevis milt ur ett internationellt perspektiv. En anledning till det är möjligheten att omvärdera bostaden vart femte år utifrån en allmän prisutveckling på bostadsmarknaden. Kravet bör därför kompletteras med en inkomstbaserad skuldbegränsning. Möjligheten till omvärdering bör också förtydligas.

Riksbanken anser också att bankernas möjligheter att bevilja undantag vid särskilda skäl bör vara begränsade, temporära och regelbundet omprövas för att skapa ett mer effektivt amorteringskrav. Det ska vara upp till kreditgivaren att ge undantag från amorteringskravet och inte vara en rättighet för låntagaren.

Riksbanken håller även fast vid sin kritik mot förslaget att undanta nyproducerade bostäder från amorteringskravet. Om ett sådant undantag ändå införs bör det vara tidsbegränsat. De upprepar även sin kritik mot att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan förslaget till amorteringskrav beslutas.

Riksbanken framhåller också att även om det föreslagna amorteringskravet är ett steg i rätt riktning behövs det ytterligare åtgärder för att hantera hushållens höga skuldsättning.

"Det är av stor vikt att åtgärder snabbt genomförs för att minska riskerna med hushållens höga skuldsättning. Finansinspektionens förslag till amorteringskrav är ett steg på vägen, men kommer att ha en liten effekt på den samlade skuldsättningen i Sverige och är därför inte tillräckligt för att minska riskerna", säger riksbankschef Stefan Ingves i en kommentar.

Direkt