Rejäl uppgång för villapriserna Foto: Fredrik Sandberg /TT

Rejäl uppgång för villapriserna

Publicerad 2017-06-09 11:41:00

Bostad Småhuspriserna steg med nästan 3 procent under den senaste tremånadersperioden. Det visar SCB:s senaste småhusbarometer.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 16 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 8 procent, vilket redovisas i Jämtlands län. I fyra län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Gotlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 9 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 20 av 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 17 procent, följt av Västernorrlands län med 14 procent. Det enda länet där priserna inte steg var Blekinge län, där var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (mar-maj) jämfört med föregående period (dec-feb) samt föregående år (mar-maj 2016).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 1 5
Uppsala 1 7
Södermanland -1 11
Östergötland 7 17
Jönköping 2 10
Kronoberg -1 12
Kalmar 5 9
Gotland -3 5
Blekinge -2 0
Skåne 2 9
Halland 6 13
Västra Götaland 5 11
Värmland 3 12
Örebro 2 13
Västmanland 2 8
Dalarna 0 10
Gävleborg 6 7
Västernorrland 2 14
Jämtland 8 10
Västerbotten 5 9
Norrbotten 5 12
Storstockholm 1 5
Storgöteborg 3 11
Stormalmö 2 8
Riket 3 9

Magnus Gustavsson