Nya regler för bostadslån

Nya regler för bostadslån

Publicerad 2013-11-12 12:52:00

Bostad Regeringen föreslår i en proposition nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån.

Förslagen stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlättar för konsumenter som har bostadslån med bunden ränta att byta bank.

Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande på tisdagen.

I propositionen föreslår regeringen en ny rättvisare modell för beräkning av så kallad ränteskillnadsersättning vid bostadslån. Att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta har under senare år kunnat bli mycket dyrt för konsumenten.

Förslaget syftar till att den ersättning som konsumenten ska betala till kreditgivaren ska bli lägre och bättre svara mot kreditgivarens förlust. En rimlig ränteskillnadsersättning gynnar även konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Dessutom föreslår regeringen en begränsning av kreditgivarens rätt att få betalt i förtid, när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats till följd av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge kreditgivaren rätt att säga upp lånet i förtid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

DIREKT