Här är nya reglerna för energideklarationer Foto: Istockphoto

Här är nya reglerna för energideklarationer

Publicerad 2014-01-17 05:30:00

Bostad Vid årsskiftet ändrades reglerna för energideklarationer. Ändringarna innebär bland annat att byggnader nu ska klassas enligt en sjugradig energiskala och att energiklassen också ska anges när huset annonseras ut.

Sedan några år tillbaka är det krav på att hus som ska säljas eller hyras ut måste energideklareras. På så sätt får spekulanterna en inblick i hur energismart byggnaden är och vilka åtgärder som kan genomföras för att minska energiförbrukningen.

Sedan årsskiftet gäller dock nya regler kring energideklarationer. Dessa ska fortfarande göras vid till exempel försäljning eller uthyrning av byggnader. Men utformningen har ändrats radikalt.

– En del har uppfattat sammanfattningen i de gamla energideklarationerna som otydlig och svår att förstå. Därför har vi tagit fram en ny sammanfattning med syftet att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och mer konsumentvänlig. Vi har infört en sjugradig skala som liknar den som finns vid energimärkning av till exempel vitvaror och elektronik, säger Erik Olsson, utredare på Boverket.

Energiklassen kommer att skilja stort beroende på vilken byggnad det handlar om. Ett nybyggt standardhus klassas som ett C. Riktigt energisnåla hus klassas som A eller B medan den vanligaste klassningen av äldre hus väntas bli E.

Den nya klassningen gäller energideklarationer som görs efter årsskiftet. Precis som tidigare är deklarationerna giltiga i 10 år. Du som har en deklaration enligt den gamla standarden behöver dock inte göra någon ny. Dessa är fortsatt giltig under resten av den aktuella 10-årsperioden.

Ska synas i annonser

De nya reglerna innebär också att energiklassen tydligt ska anges i annonser och liknande när huset ska säljas eller hyras ut.

– Om du har en deklaration som gjorts enligt den nya standarden ska energiklassen anges i annonsen. Om du har en gammal, men fortfarande giltig, energideklaration ska istället energiförbrukningen i form av kilowattimmar per kvadratmeter och år anges i annonsen, säger Erik Olsson.

Han påpekar dock att uppgifterna bara behöver visas i annonserna om det finns en färdig energideklaration för byggnaden.

– Om det finns en färdig energideklaration när man annonserar så är man skyldig att ange uppgiften om byggnadens energiprestanda i annonsen. Men det går bra att annonsera om man inte skulle ha hunnit genomföra en energideklaration just vid det tillfället. I det senare skedet innan försäljningen eller uthyrningen så ska det dock alltid finnas en färdig energideklaration som ska visas upp för spekulanten så att denne kan ta del av informationen. Detta kan göras vid till exempel visningen, säger Erik Olsson.

Magnus Gustavsson