Nu är bundna boräntor lägre än rörliga Foto: Fredrik Sandberg /TT

Nu är bundna boräntor lägre än rörliga

Publicerad 2017-03-02 12:29:00

Boränta Risken för att boräntor snabbt ska höjas framöver är liten och vi får räkna med fortsatt låga räntor ett bra tag till. Men som ränteläget ser ut i dag så är faktiskt vissa bundna boräntor lägre än den korta tremånadersräntan.

Amerikanska räntor har stigit i takt med starkare konjunkturprognoser och Trumps löften om expansiv finanspolitik. Men här på hemmaplan är bilden något annorlunda och ränteuppgången är hittills mycket blygsam, konstaterar Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens senaste boränteprognos.

”Risken att räntor stiger snabbt och mycket framöver är liten. Både en åldrande befolkning och ett stort pensionskapital som måste investera i statsobligationer borgar för att räntor förblir låga ur ett historiskt perspektiv. Men inte riktigt så låga som idag”, skriver Winsth i boränteprognosen.

Vi får kort sagt räkna med fortsatt låga räntor även framöver. Men trenden pekar trots allt uppåt. SBAB:s chefekonom Tor Borg är inne på samma linje.

”Bolåneräntorna bör successivt börja röra sig uppåt under 2017. Sammantaget tror vi tremånadersräntan ligger marginellt högre vid årsskiftet än idag medan de längre räntorna har stigit omkring 0,5 procentenheter. Under 2018 väntas även tremånadersräntan börja stiga när Riksbanken kommer i gång med räntehöjningar”, skriver han i SBAB:s senaste boränteprognos.

För den som överväger att binda räntan inför kommande uppgångar så är läget just nu ganska unikt. Flera banker redovisar nämligen lägre snitträntor på längre bundna räntor än för den korta tremånadersräntan.

Till exempel låg Handelsbankens treårsränta i snitt på 1,64 procent under januari medan tremånadersräntan låg på 1,65 procent. Hos Nordea var skillnaden ännu större då treårsräntan låg på 1,57 procent jämfört med 1,66 procent för korträntan. Hos SEB låg både tremånadersräntan och treårsräntan på 1,51 procent.

”Det fönster som finns nu, där en bunden ränta på tre år är lägre än en till tre månaders bindningstid, lär stängas framöver. Att binda delar av bolånen kan därmed vara intressant”, menar Annika Winsth.

Tor Borg på SBAB konstaterar dock att det i nuläget väger ganska jämt mellan korta och långa boräntor.

”De längre bindningstiderna har en liten fördel gentemot rörlig ränta i och med att den framtida genomsnittliga rörliga räntan väntas bli upp mot 0,5 procentenheter högre än dagens bundna ränta. Slår ränteprognoserna in så kan man dock avvakta och binda senare under 2017 utan att förlora på det”, skriver han.

Han påpekar också att osäkerheten är stor och att sannolikheten för att man ska tjäna på att binda ligger mellan 51 och 59 procent beroende på bindningstid.

”Det visar att det väger rätt jämnt och talar för att en rimlig strategi är att dela upp lånet i delar och fördela på olika räntebindningstider, både rörligt och bundet”, skriver han.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se