Nordea tappar bolånekunder Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Nordea tappar bolånekunder

Publicerad 2018-01-03 13:30:00

Bolån Nordea tappar marknadsandelar inom svenska bolån. Det kan ha att göra med en låg kundnöjdhet och vara en konsekvens av beslutet om en flytt av huvudkontoret.

Det skriver Jyske i en analysuppdatering där rekommendationen behåll och riktkursen 80 danska kronor, motsvarande cirka 105,50 svenska kronor, upprepas.

I Sverige har Nordeas kreditstock sjunkit under två månader, oktober respektive november, trots att den svenska hushållskredittillväxten var positiv.

"Efter att marknadsandelen i Sverige rört sig ned med 0,7 procentenheter sedan februari ligger den på den lägsta nivån sedan åtminstone 2001. Nordea har tidigare självt påpekat att marknadsandelstappet är en konsekvens av något försiktigare tillvägagångssätt. Vi fruktar dock att de senaste månadernas tapp av marknadsandelar kan ha att göra med den mycket lägre kundnöjdheten i Sverige och beslutet att flytta huvudkontoret till Finland", skriver Jyske i sin analys.

Direkt