Kommunerna med störst under- och överskott av bostäder Foto: Karin Malmhav/TT

Kommunerna med störst under- och överskott av bostäder

Publicerad 2017-09-26 09:45:00

Bostad Byggandet i Sverige ligger nu på de högsta nivåerna på 25 år, men i många delar av Sverige ökar byggandet snabbare än vad befolkningen motiverar.

Det konstaterar ekonomerna på Nordea i en ny konjunkturrapport om de regionala utsikterna.

Ekonomerna konstaterar att det endast är sex län som har "bostadsbrist", och det är främst i storstadsregionerna som bostadsbyggandet har varit lägre än tillväxten av nya hushåll. Största bostadsöverskottet finns i norra Sverige.

"Man får gå tillbaka 25 år för att se lika höga nivåer på byggandet. Det är en bred uppgång i alla län. Samtidigt ökar riskerna för ett boprisfall när byggandet ökar även i delar av landet där det finns ett bostadsöverskott", säger Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Nordea konstaterar vidare i rapporten konjunkturutsikterna förbättras, i år och nästa år växer alla regioner mer än normalt. Den starkaste tillväxten märks i Stockholm och i Västsverige, men konjunkturuppgången är "markant" även i andra delar av landet.

Beträffande Stockholm har tillväxttalen varit positiva i minst 15 år, men Nordea-ekonomerna ser nu tecken på avmattning, framför allt på bostadsmarknaden.

"På ett års sikt tror Stockholms byggföretag på ett försämrat läge. Anställningsplanerna i byggsektorn är också lägre än normalt och de lägsta på tre år", säger Susanne Spector.

 

image

Bild: Ranking av kommuner med över- respektive underskott av bostäder sedan 1992:

Källa: Nordea

Direkt