"Minskat ränteavdrag bättre än lånekrav"

"Minskat ränteavdrag bättre än lånekrav"

Publicerad 2018-03-14 10:00:00

Ränteavdrag Det är bättre med minskade ränteavdrag än nya lånekrav, skriver SBAB:s nytillträdde chefsekonom Robert Boije i dag på Di Debatt. Han anser också att uteblivna besked från politikerna under detta valår är ”alarmerande”.

Problemen på bostadsmarknaden är större än de över huvud taget varit tidigare, men det har inte gjort att bostadspolitiken lyfts. I stället har politikerna ägnat sig åt försvaret, migrationen och polisen, skriver Boije vidare.

Han konstaterar också att det enligt Boverket behöver byggas 600 000 lägenheter under de närmaste sju åren. Det innebär en byggvolym som Sverige inte sett motsvarigheten till sedan miljonprogrammets dagar från 1965 och tio år framåt.

Allra störst är problemet nu i storstäderna och mest drabbade är unga och hushåll med långa inkomster.

Prisuppgångarna under 20 år på bostadsmarknaden har orsakats av för lågt byggande i kombination med hög efterfrågan, vilket resulterat i  en mycket stor uppgång i hushållens bolåneskulder, anser Robert Boije.

Därefter har den expansiva penningpolitiken sedan 2013 spätt på utvecklingen av skuldsättningen – tillsammans med ”generösa ränteavdrag”. Kapitalvinstskatten, och svårigheten med att skjuta upp den vid köp av ny bostad, bidrar till att många bor kvar i sin gamla bostad även om det vore mer rationellt att byta.

”Den pris- och skulduppgång som följt i kölvattnet av decennier av prisreglering samt den skuldökning och de inlåsningseffekter skattesystemet bidrar till bör inte motverkas med makrotillsynsåtgärder utan istället lösas där problemen uppstått,” skriver han.

Därför hade en nedtrappning av ränteavdragen varit en betydligt bättre åtgärd än det utvidgade amorteringskrav som infördes den 1 mars som förstärker inlåsningseffekter och höjer barriärer för unga att få en egen bostad, anser Robert Boije.

Privata Affärer