Lista: Här sjunker villapriserna mest Foto: Fredrik Persson /TT

Lista: Här sjunker villapriserna mest

Publicerad 2018-04-12 09:43:00

Bostad Småhuspriserna sjönk i snitt med 1 procent under första kvartalet 2018, visar SCB:s senaste småhusbarometer. Men i vissa län var nedgångarna betydligt större än så.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas sjunkande priser i 12 av Sveriges 21 län. Det län där priserna sjönk som mest var Västmanlands län med 5 procent, följt av Uppsala och Stockholms län med 4 procent.

I 8 län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 8 procent, följt av Gotlands län med 6 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 4 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade.

Det senaste året har prisuppgångarna i snitt varit 6 procent. Priserna steg i 19 län och den högsta uppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 17 procent, följt av Dalarnas, Gävleborgs och Blekinge län med 12 procent.

I två län, Uppsala och Stockholms län, var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna med 8 respektive 4 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Tabell: Prisförändringar under första kvartalet samt ett år tillbaka i tiden.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm -4 0
Uppsala -4 0
Södermanland -1 6
Östergötland -1 8
Jönköping 1 10
Kronoberg -2 7
Kalmar 3 10
Gotland 6 6
Blekinge 5 12
Skåne 0 8
Halland -2 3
Västra Götaland -1 7
Värmland -3 5
Örebro -3 1
Västmanland -5 8
Dalarna 4 12
Gävleborg 4 12
Västernorrland 8 17
Jämtland -2 11
Västerbotten 1 11
Norrbotten -3 3
Storstockholm -4 0
Storgöteborg -2 4
Stormalmö 0 8
Riket -1 6

Källa: SCB Småhusbarometer

Privata Affärer