Kraftiga prisökningar på småhus Foto: Claudio Bresciani/TT

Kraftiga prisökningar på småhus

Publicerad 2016-03-11 09:37:00

Huspriser Nu stiger priserna på småhus igen. Under perioden december till och med februari steg priserna drygt 3 procent, men jämfört med motsvarande period ifjol har priserna stigit med 12 procent.

Priserna på småhus stiger kraftigt över hela landet räknat på årsbasis. Mest stiger priserna i Stockholm, hela 19 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. De två län där det sker flest antal köp, utöver Stockholms län, är Skåne och Västra Götalands län. I dessa två län steg priserna med 7 respektive 14 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 10 och 19 procent.

De län där priserna på småhus steg mest under den senaste tremånadersperioden är Västernorrland med 8 procent och Kalmar med 7 procent.

Sjunkande priser redovisas i Kronobergs, Gotlands och Jämtlands län, där priserna dök mellan 1 och 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 3 och 5 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,7 miljoner kronor under perioden december 2015 – februari 2016.

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (dec-feb) jämfört med föregående period (sep-nov) samt ett år tidigare (dec 14 - feb 15).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 5 19
Uppsala 1 10
Södermanland 3 12
Östergötland 5 13
Jönköping 3 12
Kronoberg -1 1
Kalmar 7 13
Gotland -2 16
Blekinge 4 9
Skåne 2 7
Halland 4 12
Västra Götaland 4 14
Värmland 5 11
Örebro 2 10
Västmanland 3 14
Dalarna 1 7
Gävleborg 0 10
Västernorrland 8 18
Jämtland -3 5
Västerbotten 4 13
Norrbotten 2 8
Storstockholm 5 19
Storgöteborg 4 15
Stormalmö 3 10
Riket 3 12