KI om boprisfallet: Ingen dramatik Foto: istockphoto

KI om boprisfallet: Ingen dramatik

Publicerad 2017-11-15 12:34:00

Bostad De senaste månadernas sjunkande bostadspriser är i stort sett i linje med den avmattning i bostadsprisuppgången som Konjunkturinstitutet räknat med på lite längre sikt. Det säger Kristian Jönsson, chef för Konjunkturinstitutets enhet för realekonomisk analys, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det vi har sett hittills är något som ryms inom vad vi tänkt oss kring utvecklingen på bostadsmarknaden på lite längre sikt. Enstaka månadsutfall stjälper inte analysen", säger han.

Han påpekar att uppgången i bostadspriserna mattats av under en tid och att KI i sin senaste prognos såg framför sig att den utvecklingen skulle fortsätta.

"Vi hade en avmattning i bostadsprisuppgången i korten, men sedan kan man inte veta exakt när den kommer. På det sättet är det ingen dramatik", säger Kristian Jönsson.

Sedan KI:s senaste prognos i början av oktober har det kommit statistik som visat på två månaders rätt kraftigt sjunkande bostadspriser, med en nedgång på totalt 4,5 procent från toppen i augusti, enligt Valueguards statistik.

KI räknade i oktober med att BNP skulle öka med 2,8 procent i år, 2,7 procent 2018 och 1,8 procent 2019.

KI:s nästa prognos släpps den 19 december.

Direkt