KI: Bopriserna vänder upp nästa år Foto: istockphoto

KI: Bopriserna vänder upp nästa år

Publicerad 2017-12-21 10:32:00

Bostad Konjunkturinstitutet KI räknar med att höstens boprisfall blir tillfälligt och måttligt och spår att priserna kommer att vända upp igen under 2018.

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt, men de senaste månadernas nedgång i bostadspriserna utgör en stor osäkerhetsfaktor.

Det sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en pressträff på torsdagen där hon presenterade KI:s nya prognos.

"Svensk konjunktur blir allt starkare, men den goda utvecklingen har ett stort men - nedgången i bostadspriserna utgör en stor osäkerhetsfaktor. Risken för en sämre utvecklig väger över. Blir boprisfallet större än vi räknat med kommer effekterna på realekonomin också att bli större", sade hon.

Hon sade att utbudet av bostäder i vissa segment har blivit mättat. Tillsammans med det skärpta amorteringskravet har det lett till höstens nedgång i bostadspriserna. KI räknar dock med att priserna kommer att vända upp igen under 2018.

"Vi antar att fallet i bostadspriserna blir tillfälligt och måttligt. Efter mitten av nästa år stiger priserna i måttlig takt. En anledning till att vi inte tror att bostadsprisfallet blir så stort är att svensk ekonomi är stark och det är god optimism", sade Ylva Hedén Westerdahl.

KI:s prognos är att bostadspriserna fortsätter ned i början av nästa år, för att sedan vända upp. Sammantaget väntas bostadspriserna sjunka 2 procent 2018 innan de stiger igen 2019.

Ylva Hedén Westerdahl sade att kraftigt stigande bostadsinvesteringar gett ett stort bidrag till tillväxten de senaste åren, de väntas nu sluta öka och plana ut på en hög nivå.

Hon noterade att KI:s egen barometerindikator indikerar att god optimism hos både företag och hushåll.

"Barometerindikatorn föll något i december, men är fortsatt hög. Hushållsindikatorn hoppade upp marginellt och företagen är fortsatt nöjda. Bostadsoron har än så länge inte gett avtryck i konsumentförtroendet. Det tyder på att konsumtionen kommer att växa i god takt de närmaste kvartalen", sade hon.

Internationellt är nu åtta års lågkonjunktur mer eller mindre slut i OECD-länderna. Att konjunkturuppsvinget drivs av ökade investeringar är goda nyheter för svenska exportföretag. Exporten väntas allt mer ta över som tillväxtmotor under 2018.

Risker internationellt är bland annat brexit, en hårdlandning i Kina och sjunkande tillgångspriser.

KI har tittat närmare på den ökade arbetskraftsbristen i offentlig sektor och funnit att kraven på utbildning och erfarenhet har sänkts, vilket har gjort att sysselsättningen kunnat öka trots stor rapporterad brist. Dessutom ökar utbudet av arbetskraft i god takt.

Trots en stark konjunktur med sjunkande arbetslöshet vänts KPIF-inflationen vara nära, men under 2 procent, under prognosperioden.

"Enskilda faktorer förklarar mycket av den senaste tidens uppgång i inflationen. Bland annat en svagare krona och högre energipriser. Uppgången i tjänstepriserna förklaras också av enskilda faktorer - dyrare resor och banktjänster", sade Ylva Hedén Westerdahl.

Riksbanken väntas börja höja reporäntan under hösten 2018.

Direkt