Kammarrätten sågar amorteringskravet för tredje gången Foto: Fredrik Sandberg /TT

Kammarrätten sågar amorteringskravet för tredje gången

Publicerad 2016-02-12 12:11:00

Bostad Kammarrätten i Jönköping riktar för tredje gången skarp kritik mot förslaget om amorteringskrav på bolån. Kritiken gäller framförallt om det är rättssäkert att ge en enskild myndighet rätt att införa regler som får en sådan genomgripande effekt för den enskilde.

Om amorteringskravet:

Nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent (av de totala bolånen) per år. 

När lånen uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska takten vara minst 1 procent (av de totala bolånen) per år.

Värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet och omvärdering får som tidigast ske vart femte år.

– Det är uppenbart att Finansinspektionen ges ett vagt mandat med mycket stort tolkningsutrymme, samtidigt som effekterna av amorteringskraven går långt utanför myndighetens tillsynsområde, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

Kammarrätten pekar i sitt yttrande på att det måste ställas höga krav på hur Finansinspektionen hanterar denna fråga. Kammarrätten upprepar också att det behövs ytterligare utredningar om förslaget i ett bredare perspektiv.

– Jag blir bekymrad över att regleringen av amorteringskrav hanteras som en testballong på det här sättet, det handlar ju trots allt om enskilda hushålls eko­nomi. Det hade naturligt­vis varit både tryggare och mer rättssäkert att utreda detta ordentligt från början inom ramen för en lagstiftningsprocess, säger Stefan Holgersson.

Det är dock ytterst tveksamt om kammarrättens kritik får någon effekt. Tidigare i veckan hamnade Finansdepartementets förslag på riksdagens bord. Detta förslag innehåller bland annat de regler som gör att ”den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet”.

När denna lag klubbats är det fritt fram för Finansinspektionen att införa amorteringskravet vilket förmodligen sker den 1 juni.

Magnus Gustavsson