IMF varnar för "boprisacceleration" i Sverige Foto: istockphoto

IMF varnar för "boprisacceleration" i Sverige

Publicerad 2016-12-02 08:36:00

Bopriser De två senaste månadernas acceleration för bostadsprisutvecklingen i Sverige, som har kommit efter en inbromsning tidigare i år, utgör skäl till försiktighet, även om man inte kan säga att priserna nu rusar.

Det sade Craig Beaumont, ansvarig för IMF:s analys av Sverige, vid ett SNS-seminarium på fredagen där han presenterade valutafondens rapporter om svensk ekonomi från tidigare i höst.

IMF räknar med att de svenska hushållens skuldsättning kommer att fortsätta stiga och befarar att en växande andel högbelånade hushåll kommer att öka sårbarheterna.

Reformering av den dysfunktionella bostadsmarknaden är avgörande för att mildra den stigande pris- och skuldutvecklingen, sade Craig Beaumont.

Valutafonden vill bland annat se ökad tillgång till mark för byggande, utfasning av hyresregleringen och förändringar när det gäller incitamenten på bostadsmarknaden.

Direkt