Optimism om bopriser

Optimism om bopriser

Publicerad 2013-01-14 08:30:00

Boprisindikator De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

Boprisindikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till +7 i januari, från +2 föregående månad.

Av de tillfrågade tror 36 procent på stigande priser, jämfört med 35 procent förra månaden, medan 29 procent tror på fallande priser, jämfört med 33 procent föregående månad.

"Riksbankens sänkning av reporäntan i december ligger med stor sannolikhet bakom hushållens mer optimistiska syn på bostadspriserna. Uppenbarligen väger lägre räntor, som påverkar bomarknaden positivt, just nu tyngre för hushållen än risken för högre arbetslöshet", säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent från förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 1,07 procent, jämfört med 1,34 procent föregående månad.

Undersökningen genomfördes under perioden 2 till 10 januari.