Hårdare krav för bolån om du får lön i annan valuta Foto: Torstein Bøe/NTB/Scanpix/TT

Hårdare krav för bolån om du får lön i annan valuta

Publicerad 2016-11-15 10:51:00

Bolån Bankerna kan komma att ställa högre krav för att bevilja bolån till kunder som får lön i någon annan valuta än svenska kronor. Det kan bli följden av hur Sverige från den 1 januari 2017 tillämpar ett EU-direktiv om bolån, konstaterar Bankföreningens chefsjurist Tomas Tetzell.

Kanske blir den lagändring riksdagen nu beslutat om verkanslös. Men för svenskar som jobbar i London, Köpenhamn eller Oslo kan det påverka planer på att byta bank och boende.

Det gäller också den som jobbar i Sverige men får lön i euro. Svenska kronor räknas som "utländsk valuta" för bolån åt alla som får lön i någon annan valuta – även för svenskar.

– Det tror jag skapar huvudbry för kunderna, säger Tomas Tetzell.

I Östeuropa har konsumenter lånat i schweizerfranc eller euro i stället för i den lokala valutan, för att få lägre ränta. EU-reglerna kom till för att skydda låntagare som gör så mot valutasvängningar med hjälp av försäkringar, terminer eller rätt att konvertera.

– Men när detta skulle implementeras i Sverige konstaterade vi att dessa alternativ antingen var för dyra eller för komplicerade att erbjuda vanliga konsumenter, säger Tomas Tetzell och hävdar att ingen säljer sådana försäkringar i Sverige.

Bankerna måste ändå "tillhandahålla ett arrangemang som begränsar risken", enligt lagtexten. Svenska banker kommer att varna när valutakursen svänger, enligt Bankföreningen. De kan också erbjuda kunden att "ta extra höjd" i kreditprövningen.

Kunder som inte klarar en tuffare kvar-att-leva-på-kalkyl får då låna mindre pengar.

– Det skulle kunna bli så ja, vilket jag tycker är helt uppåt väggarna, säger Tomas Tetzell.

Men lagtexten utesluter inte att kunden tackar nej till att begränsa risken. Vad som händer då är oklart. Tomas Tetzell är dock säker på att svenska banker inte kringgår reglerna ifall inget blir av.

Att det blir så här är EU-politikernas fel, enligt Bankföreningen.

– Det är en följd av att EU inte i förväg analyserat effekterna av sina regler.

I sin iver att skapa ett konsumentskydd har man utformat generella regler som framtvingar komplicerade och dyra lösningar också för konsumenter som inte är i riskzonen.

Direkt