Här rusar budgivningarna mest Foto: istockphoto

Här rusar budgivningarna mest

Publicerad 2017-07-12 12:00:00

Budgivning Budgivningar som driver upp bostadspriserna långt över utgångspriset är inget isolerat Stockholmsfenomen. Mäklarhusets sammanställning av skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris i Sveriges tio största städer visar att budgivningarna rusar mest i Jönköping, Linköping och Norrköping.

Budgivningar som leder till att bostäder säljs för priser som vida överstiger utgångspriset har lett till frågor om alltifrån  lockpriser till konsumentskyddet på bostadsmarknaden.

Mäklarhuset har gett Värderingsdata i uppdrag att sammanställa skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris för bostadsrätter i Sveriges tio största städer under perioden 1 januari 2016 till 30 maj 2017.

Resultatet visar att skillnaderna är som störst i Jönköping, Linköping och Norrköping, där ettor och tvåor i snitt stiger med över 20 procent under budgivningen medan lägenheter som har tre rum eller fler ökar med mellan 15 och 20 procent.

– Det har länge funnits en debatt om lockpriser. Skillnaderna städerna emellan visar att det är efterfrågan snarare än låga utgångspriser som driver prisuppgångarna. Jönköping, Linköping och Norrköping är städer med stor inflyttning för arbete och utbildning. I Stockholm och Göteborg bidrar dessutom bristen på alternativ i form av hyresrätter eller studentlägenheter till att pressa upp priserna på ett osunt sätt, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Prisskillnaderna är generellt sett störst för små lägenheter. I Stockholm steg genomsnittsettorna med över 20 procent och tvåorna med 15 procent. Sammanställningen visar också att var femte etta i Stockholm ökade med 30 procent eller mer i budgivning. De större lägenheterna stiger däremot i genomsnitt inte med mer än 10 procent.

– Vi anser att Sverige bör se över ett införande av bindande bud och att lagstifta om att samtliga bud ska redovisas öppet. Med sådana reformer kan alla spekulanter försäkra sig om att det enbart är seriösa budgivare som deltar, säger Erik Wikander.

Avvikelse i procent (medianvärde) mellan utbudspris & slutpris för bostadsrätter 1 januari 2016 - 30 maj 2017


Stad 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum eller fler
Uppsala 6,30 7,40 6,20 6,70
Linköping 22,00 21,90 18,10 20,20
Norrköping 22,30 20,00 11,50 14,70
Jönköping 26,20 23,50 17,50 17,30
Helsingborg 3,40 3,40 0,60 4,00
Örebro 9,30 8,60 6,60 6,90
Västerås 14,70 13,80 9,80 8,20
Göteborg C 16,60 13,70 9,20 7,40
Malmö C 8,80 7,40 4,40 5,40
Stockholm C 22,30 15,00 9,50 8,30
Riket 16,70 13,20 9,20 9,80