Här fortsätter villapriserna uppåt Foto: Claudio Bresciani /TT

Här fortsätter villapriserna uppåt

Publicerad 2017-12-07 09:54:00

Bostad Villapriserna fortsatte att stiga i 12 av 21 län under den senaste tremånadersperioden. Men samtidigt sjunker priserna i allt fler län, visar SCB:s senaste småhusbarometer.

I snitt steg måhuspriserna steg med 1 procent under den senaste tremånadersperioden september–november 2017, jämfört med den föregående perioden juni–augusti 2017.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 12 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands och Västmanlands län med 6 procent.

I fem län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Gotlands län med 12 procent, följt av Dalarna och Gävleborgs län med 2 procent.

 I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade, medan priserna i Stor-Malmö steg med 4 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. De högsta prisuppgångarna på länsnivå redovisas i Jönköpings och Västmanlands län med 14 procent. De lägsta prisuppgångarna återfinns i Uppsala, Gotlands, Gävleborgs och Jämtlands län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 6 och 13 procent.

Tabell: Prisförändringar senaste tremånadersperioden (sep-nov) jämfört med föregående tremånadersperiod (jun-aug) samt samma period i fjol (sep-nov 16)

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 0 6
Uppsala 2 5
Södermanland 0 7
Östergötland 1 11
Jönköping 2 14
Kronoberg 2 11
Kalmar 3 6
Gotland -12 5
Blekinge 3 10
Skåne 3 12
Halland -1 8
Västra Götaland 0 10
Värmland 6 11
Örebro 4 10
Västmanland 6 14
Dalarna -2 8
Gävleborg -2 5
Västernorrland 0 7
Jämtland -1 5
Västerbotten 4 12
Norrbotten 2 7
Storstockholm 0 6
Storgöteborg 0 11
Stormalmö 4 13
Riket 1 9

Källa: SCB