Här finns vinnarna på bomarknaden Foto: istockphoto

Här finns vinnarna på bomarknaden

Publicerad 2017-10-11 10:00:00

Bopriser Räknat i kronor finns vinnarna på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Men den procentuella prisökningen de senaste fem åren är störst i glesbygden.

Det är Fastighetsbyrån som beställt undersökningen hos Mäklarstatistik med utgångspunkten att jämföra snittpriser under perioden januari till juli 2012 med samma period i år. Värdeökningarna presenteras i statistiken både i kronor och procent.

– När man ser tillbaka på den senaste femårsperioden så är det överlag kraftiga och i vissa fall extrema prisökningar. Låga räntor och bostadsbrist är de främsta faktorerna bakom de stigande priserna. Vi såg en rush på marknaden innan amorteringskravet infördes i juni 2016. Efter det har det lugnat ner sig något men det är först nu vi börjar se de ordentliga effekterna av striktare utlåning. Att priserna planar ut är en sund utveckling, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Räknat i kronor har en bostadsrätt i Stockholms län i snitt ökat i värde med drygt 1,4 miljoner kr.

I den procentuella prisökningen ligger orter utanför de stora städerna i topp eftersom mindre städer har utgått från en lägre prisnivå. Procentuellt är bostadsrättsägarna i Västernorrland de största vinnarna. Där har bopriserna i snitt ökat med 124 procent sedan 2012.

Tittar man däremot på värdeökning i kronor är det på dyrare orter man kan se de största vinnarna med Stockholms län i topp. På Lidingö har till exempel en bostadsrättsägare i snitt ”tjänat” över två miljoner på fem år, över 1 000 kronor om dagen, på sin bostad.

– Det blir väldigt påtagligt när man tittar på den faktiska värdeökningen. I vissa kommuner är värdeökningen på fem år många gånger högre än snittpriset för en bostadsrätt på billigare orter, fortsätter Johan Engström.

Tabell 1: Genomsnittlig prisökning i procent 2012-2017

Län  % 
Västernorrlands län  124
Norrbottens län  118
Blekinge län  102
Dalarnas län  101
Värmlands län  97
Östergötlands län  96
Jönköpings län  93
Kronobergs län  89
Västerbottens län  87
Södermanlands län  84
Kalmar län  80
Jämtlands län  80
Gävleborgs län  75
Västmanlands län  69
Örebro län  66
Stockholms län  64
Västra Götalands län  64
Gotlands län  61
Hallands län  56
Skåne län  56
Uppsala län  45
Riket  62
Län     pris (genomsnitt)     pris (genomsnitt)     %     kronor
Västernorrlands län     465 027     1 042 941     124%     577 914
Norrbottens län     569 505     1 242 673     118%     673 167
Blekinge län     632 343     1 274 336     102%     641 993
Dalarnas län     605 466     1 218 113     101%     612 648
Värmlands län     661 024     1 299 358     97%     638 333
Östergötlands län     838 782     1 647 443     96%     808 662
Jönköpings län     853 753     1 651 584     93%     797 831
Kronobergs län     898 977     1 695 771     89%     796 794
Västerbottens län     800 136     1 496 751     87%     696 615
Södermanlands län     800 982     1 472 133     84%     671 152
Kalmar län     646 483     1 164 991     80%     518 508
Jämtlands län     856 564     1 540 268     80%     683 703
Gävleborgs län     673 109     1 178 437     75%     505 328
Västmanlands län     783 615     1 323 097     69%     539 482
Örebro län     882 484     1 468 878     66%     586 395
Stockholms län     2 242 940     3 680 330     64%     1 437 390
Västra Götalands län     1 421 767     2 329 554     64%     907 787
Gotlands län     1 324 787     2 134 578     61%     809 790
Hallands län     1 323 541     2 070 634     56%     747 093
Skåne län     1 126 300     1 750 846     56%     624 545
Uppsala län     1 530 828     2 220 158     45%     689 330
Riket     1 563 627     2 531 397     62%     967 770

Tabell 2: Genomsnittlig prisökning i kr 2012-2017

Län  kr
Stockholms län  1 437 390
Västra Götalands län  907 787
Gotlands län  809 790
Östergötlands län  808 662
Jönköpings län  797 831
Kronobergs län  796 794
Hallands län  747 093
Västerbottens län  696 615
Uppsala län  689 330
Jämtlands län  683 703
Norrbottens län  673 167
Södermanlands län  671 152
Blekinge län  641 993
Värmlands län  638 333
Skåne län  624 545
Dalarnas län  612 648
Örebro län  586 395
Västernorrlands län  577 914
Västmanlands län  539 482
Kalmar län  518 508
Gävleborgs län  505 328
Riket  967 770

Privata Affärer