Fler tror att bopriserna ökar igen Foto: istockphoto

Fler tror att bopriserna ökar igen

Publicerad 2016-02-08 10:32:00

Bostadspriser Nu tror fler att bostadspriserna ökar igen. Enligt Boprisindikatorn för februari tror 65 procent av hushållen att bopriserna ökar under resten av året.

Efter att ha fallit under fyra månader i rad stiger nu Boprisindikatorn, som är SEB:s månatliga undersökning om förväntningarna på bostadspriserna. Förutom att visa hur hushållen ser på prisutvecklingen på bostadsmarknaden redovisar Boprisindikatorn även förväntningarna på ränteutvecklingen.

Samtidigt som fler tror att priserna stiger är det också färre som tror på fallande priser. Den sammantagna effekt är att de tillfrågade tydligt tror på prisökningar.

Hushållen tror att reporäntan stiger och ligger på 0,15 procent om ett år, vilket inte nämnvärt har påverkat synen på de egna lånen. Bara 5 procent planerar att binda sina lån, vilket är lika stor andel som för en månad sedan.

– Osäkerheten på bostadsmarknaden är stor vilket återspeglas i boprisindikatorn. Det är för tidigt att säga om trenden mot lägre förväntningar nu är bruten eller om det är en tillfällig rekyl, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Privata Affärer