Fler mäklare spår högre bostadspriser Foto: Hasse Holmberg/TT

Fler mäklare spår högre bostadspriser

Publicerad 2018-02-12 06:49:00

Bostad Knappt en tredjedel av mäklarna tror att priserna kommer att gå ned under kommande tremånadersperioden medan en fjärdedel tror på prisuppgång, upp från en femtedel förra månaden.

Det visar Valueguards Mäklarpanel som genomförs i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet, enligt ett pressmeddelande.

"Att amorteringskravet träder ikraft inom kort påverkar också den ökande tron på prisuppgång bland mäklarna. Man vet att säljare och köpare försöker göra affär innan den nya lagen börjar gälla. Många familjer som har haft planer på att byta bostad under hösten men avvaktat på grund av den turbulenta marknaden, känner sig nu pressade att agera", säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, i en kommentar.

Marknadsindikatorn, som mäter nettotalet av de mäklare som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser kommande tremånadersperiod, sjönk under hösten till nivåer kring -40 men har kommit tillbaka och under senaste veckorna legat omkring, eller strax under nollan.

https://i.direkt-web.se/180212/552979401.png

Direkt