FI vill avvakta med skuldkvotstak Foto: Anders Wiklund/Scanpix/TT

FI vill avvakta med skuldkvotstak

Publicerad 2016-12-01 12:34:00

Bostad Finansinspektionen vill avvakta effekterna från amorteringskravet innan de går vidare med ett skuldkvotstak. Det sade Finansinspektionens (FI) chefekonom Henrik Braconier vid en pressträff på torsdagen, där han presenterade Stabilitetsrapporten.

Braconier sade att amorteringskravets effekt på bostadspriserna har varit i linje med vad som kunde väntas, och att uppgångarna har dämpats. Effekten har varit störst i Stockholm och Göteborg, men här har vi också haft en "liten krok uppåt" de senaste månaderna, vilket skulle kunna indikera att effekten kan ha verkat ut.

Skuldtillväxten har växlat ned lite grand, men vi ligger fortsatt på höga nivåer. På lång sikt kan skulderna inte växa väsentligt högre än inkomstutvecklingen, då det skapar förhöjda risker. Även om amorteringskravet har effekt på bostadspriserna tar det tid innan det ger effekt på skulderna. Vi kommer därmed att få leva med en period där hushållens skulder fortsatt växer snabbt.

Henrik Braconier sade att man från FI:s sida under ett års tid talat om att införa skuldkvotstak. De fortsätter att utreda alternativ och uppskattar att de nu också fått mandat att fatta det beslutet.

"Vi ser inte behov i dag att införa detta, utan vill först se hur amorteringskravet verkar ut i systemet", sade han.

Generaldirektör Erik Thedéen sade att oväntade händelser i år, som Brexit-omröstningen och Trump-segern, i sig är sådant som motiverar att vi ska ha stark motståndskraft och likviditet i bank- och försäkringssystemet. Det finansiella systemet har också klarat detta relativt väl.

Han noterade även att räntorna stigit på senare tid. Vi har fortsatt låga räntor men det har skett ett relativt starkt skifte uppåt, inte minst i USA och Tyskland.

"Det är en påminnelse till hushållen att det inte är av Gud givet att räntan är låg och alltid kommer att vara låg, utan det kan stiga", sade han.

Erik Thedéen sade till Nyhetsbyrån Direkt att han rörande tidsramen för när Finansinspektionen har möjligheten att införa ett eventuellt skuldkvotstak bara kan "citera ansvarig minister" som tror att FI:s mandat är på plats 2018, efter lagstiftningsarbetet.

Direkt