FI går vidare med skärpt amorteringskrav Foto: Fredrik Sandberg /TT

FI går vidare med skärpt amorteringskrav

Publicerad 2017-11-13 14:02:00

Bolån (uppdateras) Trots tecken på en rejäl inbromsning på bostadsmarknaden går Finansinspektionen vidare med förslaget om skärpt amorteringskrav. Men förslaget måste först godkännas av regeringen.

Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Att bostadspriserna sjunkit något på sista tiden är inget argument för att stoppa förslaget. Det sade Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vid en pressträff.

"Sverige ligger redan från början sent. Detta är en strukturellt riktig åtgärd som är den del av en sund makrotillsyn. Jag ser inte att enstaka månadsutfall på bostadsmarknaden är det som ska avgöra. Vi har haft en mycket kraftig uppgång av bostadspriser och skulder, som vi ska försöka hantera", sade han.

Han påpekade att lärdomen från finanskrisen är att högt skuldsatta hushåll utgör en risk och att det vid en sämre konjunktur i första hand är hushåll med höga skulder som drar ned på sin konsumtion.

"Vi har byggt upp risker och känslighet i systemet. Därför vill vi bygga upp motståndskraft i hushållssektorn och därmed i svensk ekonomi", sade han om det nya förslaget.

Kan inte utesluta prisnedgångar

Han sade att givet den mycket stora prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden "kan man inte utesluta" att priserna kommer att sjunka, men han påminde att det i så fall sker efter en lång tid med kraftig uppgång.

"Bostadspriserna är 30 procent upp på tre år. Det är utifrån det man ska värdera de prisrörsler vi ser nu", sade han.

Kommer inte att avgå om regeringen säger nej<

På frågan om vad som sker om regeringen säger nej till förslaget sade Erik Thedéen att det helt enkelt innebär att det inte blir något skärpt amorteringskrav. Han sade också att det blivit för mycket personfokus i denna fråga.

"Om regeringen säger nej kommer jag inte att avgå", sade han.

Det blir alltså nu upp till regeringen att besluta om det skärpta amorteringskravet ska införas eller inte.

Kritik från mäklarhåll

På Sveriges största mäklarkedja Fastighetsbyrån är man inte oväntat kritiska mot FI:s besked.

– Kritiken kring förslagen har varit omfattande och jag tycker att den är befogad. Framförallt bör effekterna av det befintliga amorteringskravet utvärderas innan man kommer med något nytt. Vi ser redan en tydlig avmattning på marknaden och enskilda punktinsatser som denna skapar en olycklig oro och spekulation hos bostadskonsumenterna. Regeringen borde nu säga nej till förslaget och istället ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring bostadspolitiken, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström.

Stockholmskommuner drabbas hårdast

Stockholmsområdet kommer helt klart att påverkas mest om det skärpta amorteringskravet blir verklighet. I förra veckan uppmärksammade norska DNB riksbankens statistik över de kommuner där belåningen är högst relativt inkomst.

Stockholm Stad, Lidingö, Danderyd och Vaxholm noterar alla en genomsnittlig belåningsgrad på över 5 relativt inkomsten. I kommuner som Nacka, Värmdö, Ekerö, Sundbyberg och Solna är nivån mellan 4,5-5 gånger inkomsten.

Men det finns också enstaka kommuner utanför Stockholm där belåningen ligger över gränsen.  Det gäller till exempel Öckerö och Kungsbacka på Västkusten samt Vellinge och Båstad i Skåne.

Bild: låneläge svenska hushåll på kommunbasis

image

Källa: Riksbanken från juni i år

Privata Affärer / Direkt