FI: Amorteringskravet har dämpat riskerna Foto: istockphoto

FI: Amorteringskravet har dämpat riskerna

Publicerad 2017-04-06 08:11:00

Amorteringskravet Amorteringskravet på bolån har fått effekt och hushållens motståndskraft har fortsatt att förbättras jämfört med tidigare, men många bolånetagare har fortsatt höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst.

Det skriver Finansinspektionen (FI) i sin bolånerapport som publicerades på torsdagen.

"Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår", säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier i en kommentar.

I rapporten konstaterar FI att amorteringarna på bolån har ökat sedan 2011, och amorteringskravet har stärkt den utvecklingen.

Kraftig ökning av amorteringarna

"Andelen hushåll som amorterar och amorteringarnas genomsnittliga storlek ökade kraftigt 2016. Detta är i linje med FI:s tidigare förväntningar", skriver FI.

Analysen visar att nya bolånetagare som omfattas av amorteringskravet lånar mindre än vad som annats varit fallet och de köper billigare bostäder.

Den genomsnittliga belåningsgraden minskade till 64 procent 2016, vilket är 1 procentenhet lägre än 2015. I stocken av befintliga bolån har belåningsgraden minskat under flera år och var 48 procent 2016.

Fortsatt höga skulder

Den totala skuldkvoten bland de som tog nya bolån minskade något 2016, efter flera års uppgång. Den genomsnittliga skuldkvoten var 402 procent 2016, jämfört med 406 procent 2015.

FI fastslår dock att det fortsatt är en hög andel av både nya och befintliga bolånetagare som har en hög skuld i förhållande till sin inkomst eller i förhållande till bostadens värde.

"Dessa hushåll kan reagera starkare vid en nedgång i bostadspriserna eller vid stiganden räntor och kan därför förstärka en lågkonjunktur", skriver FI.

Generellt har dock nya bolånetagare goda marginaler att klara sina betalningar, och marginalerna fortsatte att öka under 2016.

"Hushållen har fått en bättre finansiell motståndskraft mot störningar enligt FI:s stresstester. Fler hushåll klarar stigande räntor och ökad arbetslöshet utan att få underskott i sina månadsbetalningar jämfört mot tidigare år", skriver FI.

Direkt