EU varnar för svensk bomarknad Foto: istockphoto

EU varnar för svensk bomarknad

Publicerad 2017-02-22 13:01:00

Bomarknad Sveriges åtgärder mot den överhettade bostadsmarknaden räcker inte. Politiska åtgärder är ofullständiga inom fastighetsbeskattningen, den finansiella tillsynen och för att åtgärda flaskhalsar för nytt bostadsbyggande.

Det skrev EU-kommissionen i en fördjupad rapport om Sveriges makroekonomiska obalanser, som presenterades på onsdagen.

I den årliga rapporten upprepade kommissionen sin oro för att den svenska finanssektorn skulle få problem vid ett fall för bostadspriserna.

"Även om bankerna verkar vara tillräckligt kapitaliserade kunde en oordnad korrigering också påverka finanssektorn eftersom bankerna har en ökande exponering mot bolån", skrev kommissionen.

"I så fall kunder det bli spillover-effekter till grannländer eftersom svenska bankgrupper är systemviktiga i den nordisk-baltiska regionen", fortsatte kommissionen.

Rapporten medgav att medvetandegraden hos de svenska myndigheterna om problemen är hög. Åtgärder har vidtagits på senare år för att minska ökningen av hushållens bolåneskulder och för att öka bostadsbyggandet, noterade kommissionen.

Men åtgärderna har alltså inte varit tillräckliga.

Huspriserna ökar från en redan övervärderad nivå, ansåg kommissionen. Risken ökar därför för en oordnad korrigering.

Sverige har inte heller åtgärdat hinder mot en mer effektiv användning av bostadsbeståndet.

Kommissionens granskning av Sverige ingår i den årliga, så kallade "förvarningsmekanism inom förfarandet för makroekonomiska obalanser".

Direkt