Ministern ser "mer balanserad" utveckling på bomarknaden Foto: Izabelle Nordfjell /TT (Arkiv)

Ministern ser "mer balanserad" utveckling på bomarknaden

Publicerad 2017-11-09 14:03:00

Bostad Bostadspriserna i Sverige har sjunkit på sistone, framför allt i Stockholm. En stark svensk ekonomi talar dock för att det framöver blir en mer balanserad utveckling på bostadsmarknaden snarare än stora problem. Det sade bostadsminister Peter Eriksson vid ett presseminarium på torsdagen.

"Det bidrar med en stabilitet som gör att även om det gungar på några marknader kommer vi totalt sätt att få en utveckling på bostadsmarknaden som blir mer balanserad snarare än som ger stora problem", sade han och hänvisade till bland annat hög sysselsättning och starka statsfinanser.

Han konstaterade att bostadspriserna sjunkit på sistone, framför allt i Stockholm.

"Nu är det på väg nedåt på flera marknader, särskilt i Stockholm, Uppsala och några fler marknader. I Göteborg ökar priserna kraftigt, vilket nog hänger samman med att det byggts mindre där", sade han.

Han sade att bostadspriserna sjunkit på marknader där det byggts mycket.

"En förändring vi vill se är att man på marknaderna som börjar bli mättade på bostadsrätter går över till att bygga hyresrätter", sade han och tillade att regeringens investeringsstöd kan ge stöd till en sådan utveckling.

Peter Eriksson uttryckte vidare en förhoppning om att ett ökat byggande ska ge en "bättre balans" på bostadsmarknaden med en lugnare prisutveckling.

"Vi har en betydande bostadsbrist som har skapats under lång tid", sade han och påpekade att bostadsbyggandet understigit befolkningsökningen under många år.

Bostadsbyggandet har visserligen ökat snabbt de senaste åren, men det finns mycket att ta igen sedan tidigare, enligt bostadsministern, som dessutom påpekade att befolkningstillväxten väntas vara hög under en lång tid framöver.

"Vi behöver bygga mer än tidigare och åtminstone i den utsträckning vi gör nu", sade han.

Han sade att den växande byggindustrin är en "central del" av den svenska ekonomin, som i år bidrar med en stor del av BNP-tillväxten. Nu syns en tendens till ett minskat byggande av bostadsrätter, men för lokaler syns ingen avmattning, påpekade Peter Eriksson.

Direkt