Solceller allt populärare

Solceller allt populärare

Publicerad 2014-03-12 09:42:00

Energi Intresset för solceller ökar kraftigt i Sverige. I fjol installerades mer än dubbelt så mycket solcellskapacitet jämfört med året innan, enligt statistik från Energimyndigheten.

I fjol installerades solceller med en sammanlagd produktionskapacitet på  19 megawatt, jämfört med 8,3 megawatt året innan.

Den starka tillväxten beror enligt Energimyndigheten främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller. Men ökningen skulle kunna vara ännu högre.

– Trots den snabba prisutvecklingen och ett stort intresse från allmänheten så är den svenska solcellsmarknaden fortfarande i hög grad bunden till olika politiska beslut, såsom solcellsstödet och förslaget om skattereduktion. På sikt så tror jag dock att vi kommer att få se en fortsatt växande solcellsmarknad i Sverige eftersom intresset är stort bland allmänheten och en majoritet av den svenska befolkning vill se större satsningar inom solenergi, säger Johan Lindahl på Uppsala universitet, som ansvarar för att ta fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Lägre priser ökar efterfrågan

Priserna på solcellssystem fortsatte att sjunka i fjol. Det beror bland annat på lägre världsmarknadspriser och ökad konkurrens.

– Jag tror inte att vi kan räkna med en lika snabb prisreduktion som de senaste åren framöver då modulpriserna på världsmarknaden stabiliserats under det senaste året. Dock kan nog priserna gå ner lite till om den svenska marknaden fortsätter att växa, eftersom att det innebär att installationsföretagen får en stadigare ström av uppdrag och kan köpa in större mängder material åt gången, säger Johan Lindahl.Källa: Energimyndigheten / Uppsala universitet

Magnus Gustavsson

Solceller , Energimyndigheten , Johan Lindahl , Uppsala universitet