Sänkt skatt med egen el Foto: Lex van Lieshout/TT

Sänkt skatt med egen el

Publicerad 2015-01-21 06:00:00

Energitips Funderar du på att installera solceller? Från och med i år kan du få skattereduktion för elen du producerar men inte själv förbrukar.

Producerar du så mycket el att det blir överskott matas det automatiskt in till elnätet. Vid årsskiftet infördes en skattereduktion som gör det mer fördelaktigt. 

Du kan få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kr per år. Den nya skattereduktionen gäller mikroproducenter av förnybar el, det vill säga el som framställs från sol, vind och vatten.

För att ta del av subventionen måste du anmäla till ditt elhandelsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Det är elnätsföretagets ansvar att se till att inmatning sker på ett korrekt sätt och även att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket över elen som matas in till elnätet.

Det finns även tekniska krav. Inmatning och uttag ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere. 

Eftersom avdraget är nytt för i år kommer uppgifter om skattereduktion finnas med först i inkomstdeklarationen som lämnas in i maj 2016.

Den som har överskottsproduktion av el kan även sälja till valfritt elhandelsbolag.

Tänk bara på att ersättningen du får från elhandelsföretag och elnätsföretag är momspliktig och att du därför måste vara momsregistrerad.

Privata Affärer