Miljö viktigare än pengar

Miljö viktigare än pengar

Publicerad 2014-04-11 08:53:00

El För första gången anser en majoritet av svenskarna att det är miljöaspekten och inte pengarna som gör att man vill minska sin elförbrukning.

Enligt undersökningen som gjorts av TNS Sifo på uppdrag av Eon uppger nu 51 procent att miljön är ett viktigare incitament än pengarna för att minska elförbrukningen. När samma fråga ställdes 2011 var andelen bara 38 procent.

– Vi ser ett stort trendbrott i attityden till energieffektivisering. Vi vill helt enkelt i första hand minska vår elförbrukning för att värna om miljön. Människor vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle. En liknande beteendeförändring i vardagslivet gjorde svenskarna när vi tog ansvar för sopsortering och återvinning, säger Karin Jarl Månsson, vd för Eon Försäljning Sverige.

Privataaffarer.se