Därför rusar elpriset Foto: Fredrik Sandberg /TT

Därför rusar elpriset

Publicerad 2017-08-29 15:00:00

El Spotpriset på el rusade över 25 procent förra veckan. Orsaken är minskad produktion från vind- och kärnkraft.

Enligt Energimyndigheten så ökade de svenska spotpriserna med mellan 26 och 28 procent under vecka 34 jämfört med veckan innan. Genomsnittspriserna för samtliga svenska budområde uppgick till 41,4-41,7 EUR/MWh.

Orsakerna till prisstegringen var bland annat att produktionen från vindkraft och kärnkraft var liten till följd av lite blåst och många pågående revisioner i kärnkraften.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft under veckan var 44 procent. I årlig revision är för tillfället Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 4.

Av: Privata Affärer