Chefekonomen: Boräntebotten är passerad Foto: Nordea

Chefekonomen: Boräntebotten är passerad

Publicerad 2017-07-04 06:59:00

Ränta Starkare konjunktur, stigande räntor internationellt och minskat intresse för svenska bostadsobligationer gör att räntebotten definitivt är nådd. Det menar Nordeas chefekonom Annika Winsth i en färsk boränterapport.

Bilden på räntemarknaden är något kluven. Den amerikanska centralbanken höjde i juni återigen räntan medan det lär dröja innan den europeiska centralbanken ECB börjar strama åt. Samtidigt är den svenska Riksbanken beroende av hur ECB agerar.

”Riksbankens manöverutrymme är begränsat, då vi är mycket beroende av hur ECB agerar. Nordeas prognos är därför att reporäntan ligger still under i stort hela prognosperioden, trots att svensk ekonomi visar överhettningstendenser på flera områden”, skriver Annika Winsth.

Enligt prognosen är det alltså först under den senare delen av nästa år som Riksbanken höjer reporäntan. Även de svenska korta boräntorna väntas ligga kvar på samma nivå som i dag.

”Räntor med längre löptider styrs mer av den internationella konjunkturen och här spelar inte minst utvecklingen i USA in. Räntebotten är passerad. Intresset från professionella investerare att hålla svenska bostadsobligationer avtar dessutom om riskaversionen ökar. Då stiger bostadsräntor”, konstaterar Annika Winsth.

Som läget ser ut i dag är dock de längre räntorna fortfarande attraktiva.

”Hushåll som funderar på att binda delar av sina lån kan dra nytta av att till exempel treårsräntan idag ligger på samma nivå som 3-måndersräntan. Försäkringspremien för att binda lånen på fem år är idag ungefär 0,4 procentenheter jämfört med ett lån med 3 månaders löptid”, skriver Annika Winsth.

Tabell: Nordeas ränteprognos fram till slutet av nästa år.


i dag  3 m dec-17 jun-18 dec-18
Reporänta -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,25
3 mån 2,04 2,05 2,05 2,05 2,20
2 år 2,08 2,20 2,40 2,50 2,95
5 år 2,46 2,70 3,10 3,20 3,30

Magnus Gustavsson