Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifter

Publicerad 2016-11-17 11:00:00

Borätter Fler än hälften av landets bostadsrättsföreningar lägger undan för lite till reparationer och underhåll av fastigheten. Det gör att många bostadsrättsägare riskerar kraftigt höjda avgifter i framtiden.

Det är Swedbank och Sparbankerna som gjort en studie av 1 059 bostadsrättsföreningar och då kommit fram till att föreningarna under 2014 och 2015 i snitt sparade 103 kr per kvadratmeter och år. Hela 72 procent av föreningarna låg under gränsen 200 kr per kvadratmeter och år, medan 18 procent inte sparar någonting alls. Bara 15 procent av föreningarna har ett tillräckligt sparande.

Att inte sätta undan till framtida behov ökar risken för att föreningen kraftigt måste höja avgifterna när det blir aktuellt att renovera eller reparera. 

– Det är oroande att så många bostadsrättsföreningar sparar för lite. Föreningar som sparar för lite riskerar kraftiga avgiftshöjningar i framtiden. Om dessa föreningar är representativa för alla föreningar i Sverige är jag bekymrad, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Föreningar som systematiskt fortsätter att gå med underskott och sparar för lite för kommande reparationer och underhåll kommer i framtiden att tvingas till kraftigt höjda årsavgifter och därmed påverka hushållens boendekostnader och värdet på bostadsrätten.

En lägenhet på 75 kvm skulle i genomsnitt behöva ha en månadsavgift som är 300-600 kr högre än i dag för att täcka sparbehovet. Föreningar som saknar ett sparande behöver höja månadsavgiften för motsvarande lägenhet med 900-1 200 kr i månaden.