BKN rädd för bobubbla

Bostadskreditnämnden rädd för bubblaFoto: Tomas Oneborg /Scanpix

BKN rädd för bobubbla

Publicerad 2011-02-23 08:44:43

Bostad Hushållens skulder har ökat dramatiskt och det är bolånen som står för ökningen. Nu varnar Bostadskreditnämnden BKN för en briserande bostadsbubbla inom en snar framtid.

Hushållens skulder har ökat dramatiskt och det är bolånen som står för ökningen. Nu varnar Bostadskreditnämnden för en briserande bostadsbubbla inom en snar framtid.

Hushållen underskattar risken med att högbelåna bostaden, anser Bostadskreditnämnden (BKN) i en ny rapport.

– Vi har en bubbla sedan två år tillbaka och den kommer att fördjupas i takt med att räntorna stiger. När vi kommer upp i normala räntenivåer på 5,5 procent, kommer det att märkas, enligt Bengt Hansson, analytiker på Bostadskreditnämnden (BKN).

Och det kommer enligt många bedömare inte att dröja särskilt länge innan boräntorna når den nivån.

I en ny rapport analyserar BKN hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen och gör också en internationell jämförelse.

– Det är oroväckande att vi fortsätter att skuldsätta oss i så snabb takt som sker i dag, säger Hansson.

Skulderna har ökat dramatiskt och enligt Hansson kan den utvecklingen inte tolkas på annat sätt än att hushållen spekulerar i sitt boende.

– Det är naivt att tro att prisstegringar på bostäder ska pågå i all framtid.

I många länder har sjunkande bostadspriser efter finanskrisen förändrat hushållens situation påtagligt. Det egna kapitalet minskade kraftigt och för en del hushåll försvann det helt. En stor del av det framtida konsumtionsutrymmet gick därmed också upp i rök och den egna bostaden gick från att vara en kassako och bankomat till att bli ett sänke, konstaterar BKN.

Enligt BKN uppfyller Sverige alla kriterier för en snabb skuldtillväxt. Och det i sin tur är en bidragande faktor för en krasch på bostadsmarknaden. Vi har, även efter det att bolånetaket infördes, en hög belåningsgrad i nyutlåningen, vi har obegränsade ränteavdrag, vi kan välja amorteringsfria lån. De verkliga amorteringstiderna på nya svenska bostadslån är i dag omkring 100 år för villor och närmare 200 år för bostadsrätter.

– Det gör att vi tror att man inte behöver betala husköpet, konstaterar Hansson.

TT