Fler tror på stillastående bopriser Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler tror på stillastående bopriser

Publicerad 2016-02-25 13:59:00

Bostadspriser Fyra av fem bostadsintressenter tror på stillastående eller något högre bostadspriser under det kommande året.

Det är fastighetsmäklaren i Stockholm Erik Olssons kvartalsvisa Bostadsindex, EOBi, som bygger på svar från 500 personer som var på bostadsvisningar i anslutning till söndagen den 14 februari.

– Hetsen har lagt sig utan att paniken smyger sig på. Det kan bli den perfekta landningen för bostadsmarknaden, säger vd:n Erik Olsson i en kommentar med tillägget att visningsbesökarna totalt sett räknar med prisuppgångar, men att "det finns en rörelse från ökande priser till oförändrade".

Färre än 15 procent räknar med sjunkande priser och nettot, andel som tror på stigande priser minusandelen som tror på sjunkande, har gått ner med ytterligare 2 procentenheter jämfört med i höstas.

Därmed har nettot minskat med 28 procentenheter "från höga 63 till låga 35 procent" på ett år, skriver Erik Olsson.

Förväntningarna på den egna ekonomin har samtidigt stabiliserats med ett netto på 38 procent som tror på en förbättrad hushållsekonomi, "samma nivå som genomsnittet sedan hösten 2010" då Bostadsindexet startade. I höstas var nettot nere på 29 procent.

"Hushållens förväntningar på den egna ekonomin har normaliserats jämfört med krisstämningen som rådde i höstas", lyfter Erik Olsson fram med tillägget att de dämpade prisförväntningarna inte beror så mycket på oron för den egna ekonomin. Snarare anses förändringarna i prisförväntan bero på bankernas mer restriktiva utlåning och diskussioner om åtgärder mot hushållens ökade bostadslån.

Dessa faktorer verkar även haft inverkan på hushållens planer på belåningsgrader, enligt Erik Olsson.

"Drygt hälften planerar nu att belåna mer än 70 procent av bostadens värde. Det är en jämförelsevis låg andel, och en stor minskning jämfört med för ett halvår sedan då det var hela två av tre som planerade att belåna minst 70 procent av bostadens värde", skriver Erik Olsson.

Undersökningen visar även att visningsbesökarna kalkylerar med en rörlig bolåneränta på 3,5 procent, det är aningen högre än föregående kvartal "trots att Riksbanken just sänkt sin ränta ytterligare", framhåller Erik Olsson.

Direkt