Boprisindikatorn: Allt fler planerar binda boräntorna Foto: Fredrik Sandberg/TT

Boprisindikatorn: Allt fler planerar binda boräntorna

Publicerad 2017-04-10 09:18:00

Boräntan Allt fler, 7 procent, funderar på att binda sina boräntor. Hushållen förväntar sig dessutom att reporäntans nivå om ett år vänder uppåt till 0,12 procent. Det visar SEB:s Boprisindikator för april.

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 67, vilket är en nedgång med en enhet från förra månaden. Regionerna skiljer sig åt och ligger i spannet 59 till 72. Andelen som planerar att binda sina räntor steg med en procentenhet och ligger nu på 7 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är samma nivå som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger med en enhet från 8 till 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser är kvar på 10 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker med en enhet.

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är en enhet lägre än förra månaden.

– Hushållen fortsätter att ha en mycket stark tro på stigande bostadspriser. Det är andra månaden i rad som 76 procent tror på stigande priser, vilket kan jämföras med att snittet för de senaste fyra åren har legat på68 procent, säger Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,12 procent. Det är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,05 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en enhet högre än förra månaden och en tangering av den högsta nivån på två år.

– Förhoppningsvis är det ett trendbrott uppåt vi ser. Fler hushåll ser att räntan har passerat botten och att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta är historiskt liten. För mång är det ett klokt ekonomiskt beslut att binda räntan för hela eller delar av sina bostadslån, säger Jens Magnusson.

Regionerna skiljer sig åt och ligger nu i spannet 59 till 72. Störst är uppgången i Västra Götaland där Boprisindikatorn ökar med sex enheter från 65 till 71 mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn med tre enheter från 66 till 69, i Östra Götaland med tre enheter från 63 till 66. I Norrland steg den med fyra enheter från 55 till 59 och i Stockholm med fem enheter från 62 till 67. Endast i Skåne sjönk indikatorn med två enheter från 74 till 72.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 mars till 5 april.

Nedan Boprisindikatorn under de senaste tolv månaderna:

April-17 67
Mars-17 68
Februari-17 59
Januari-17 60
December-16 62
November-16 63
Oktober-16 55
September-16 59
Augusti-16 47
July-16 37
Juni-16 49
Maj-16 67

Privata Affärer