Boprisförväntningarna fortsätter att sjunka Foto: istockphoto

Boprisförväntningarna fortsätter att sjunka

Publicerad 2017-09-11 08:43:00

Bopriser SEB:s boprisindikator fortsätter att falla och banken kallar det hela för ett trendbrott.

Boprisindikator faller tillbaka med ytterligare 7 enheter och ligger nu på 51. Indikatorn definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Regionalt är skillnaderna små och de ligger i spannet 53 till 59 utom Skåne som ligger på 47.

– Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång. Samtidigt ska det understrykas att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på stigande priser så det handlar inte om någon störtdykning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en nedgång med tre enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 11 till 15 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med två enheter och ligger denna månad på 14 procent.

När det gäller reporäntan tror nu hushållen att den kommer att ligga på 0,2 procent om ett år. Det är den högsta noteringen sedan juli 2015 då hushållen trodde nivån på reporäntan skulle vara 0,22 procent.

– Hushållens förväntningar på reporäntan är trögrörliga så det här är en ganska stor uppgång. Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bostadspriser drivits på av stadigt sjunkande räntor, säger Jens Magnusson.

Magnus Gustavsson