Rekordutbud av bostadsrätter i februari Foto: Hasse Holmberg

Rekordutbud av bostadsrätter i februari

Publicerad 2018-03-01 10:05:00

Bostadsrätter Utbudet av bostadsrätter till salu på bostadssajten Hemnet ökade med 54 procent i februari jämfört med samma månad 2017. Utbudet av villor steg 19 procent. Det visar statistik från Hemnet.

"Tendensen vi såg i januari, att årstakten fortsätter att minska, håller i sig. Det kan tyda på att marknaden är på väg mot en stabilisering och att oron peakade i december", säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet, till Nyhetsbyrån Direkt.

Utbudet av bostadsrätter till salu i Stockholms län ökade med 64 procent medan utbudet av villor ökade 79 procent.

Eftersom det är stora säsongsvariationer i utbudet av bostäder till försäljning är en jämförelse med motsvarande månad föregående år mest rättvisande.

Staffan Tell konstaterar samtidigt att utbudet i absoluta tal fortsatt är högt. Utbudet av bostadsrätter i Stockholm var exempelvis på en rekordhög nivå i februari.

"Det är fortsatt på en hög nivå, men det finns tecken på en möjlig stabilisering. Sedan är nyproduktionen fortsatt en osäkerhetsfaktor", säger Staffan Tell som påpekar att denna utbudsstatistik är exklusive nyproduktion.

Han noterar också ett mönster där utbudet var som högst i början av februari och sedan minskade mot slutet av månaden, vilket han tolkar som att många försökt sälja innan det skärpta amorteringskravet trädde i kraft i dag den 1 mars.

"Det är ett ganska ovanligt mönster. Normalt brukar utbudet successivt öka under början av året. Detta beror med största sannolikhet på amorteringskravet, att fler ville få till ett avslut före den 1 mars", säger Staffan Tell.

Bild: Förändring utbud jämfört med föregående år

 

imageBild: Förändring utbud Stockholm jämfört med föregående år

 

image

Direkt