Mäklarchefen: Säljarna börjar acceptera lägre priser Foto: Ingvar Karmhed /TT-SvD

Mäklarchefen: Säljarna börjar acceptera lägre priser

Publicerad 2017-11-07 13:53:00

Bostad Situationen på den svenska bostadsmarknaden, med en lägre betalningsvilja om 10 till 15 procent hos köpare, består. Vissa säljare har samtidigt börjat acceptera något lägre priser när det osäkra läget på marknaden håller i. Det säger Erik Olsson, vd:n på Fastighetsförmedlingen med samma namn, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han talar om att det alltjämt råder en "dragkamp" mellan säljare som vill hålla priset samtidigt som köparnas betalningsvilja sedan i våras kommit ned 10 till 15 procent.

"Men just nu leder köparna på poäng. Säljare får anpassa sig nedåt snarare än att köpare behöver gå upp för att möta säljares höga förväntningar. Det hänger samman med att utbudet av bostäder är så pass stort", säger han.

SBAB redovisade på måndagen statistik från Booli som visade på en utbudsökning om cirka 50 procent för både Stockholm och riket som helhet.

Erik Olsson påpekar att det i spåren av det ökade utbudet är färre besökare per objekt på visningar. Det är vidare svårare att få i gång en budgivning och försäljningstiderna har blivit längre. Med längre försäljningstider förstärks trenden med stort utbud ytterligare och köparna tar det i sin tur ännu lugnare, fortsätter han.

"Köpare är mindre benägna att dra i gång snabba budgivningar. När den osäkrare marknaden nu hållit i ett tag börjare en större andel säljare anpassa sig", säger han.

Dels är det vissa säljare som sedan tidigare köpt nytt och behöver sälja. Därutöver har säljare som själva letar bostad upplevt hur marknaden förändrats, fortsätter han.

"Det är förklaringar till att fler säljare accepterar ett lite lägre pris. Särskilt om en säljare nu är i stånd att köpa något nytt och den märker att det även går att köpa en bostad till ett lite lägre pris än i våras", säger Erik Olsson.

Priserna har samtidigt bara kommit ned några procent från vårens historiska rekordnivåer, påpekar han och kallar det överdrivet att klassa detta som en "kris".

Den förändrade psykologin på bostadsmarknaden märks mest i regioner där priserna är som högst. Där har eventuella förändringar för finansieringen såsom amorteringskrav, minskad ränteavdragsrätt och eventuellt högre räntor störst effekt, påpekar Erik Olsson.

"Läget har påverkats mer för bostäder som är dyrare. Den är större i Stockholm, lite mindre i Göteborg och minst i Malmö", säger han angående utvecklingen i de tre storstäderna.

Samtidigt säger han att det råder en variation på samtliga marknader och att det fortsatt finns bostäder som går snabbt och där köpare direkt bjuder vad som krävs.

"Ungefär 10 procent av bostäderna som läggs ut i Stockholm säljs före visning, andelen är något högre i Göteborg och Malmö", säger Erik Olsson och påpekar att dessa andelar i stort följer marknadspsykologin och att det i runda slängar handlar om halveringar jämfört med nivåerna före sommaren.

Dagens industri skriver på tisdagen, utifrån samtal med flera mäklare, att bostadspriserna gått ner med 10 till 15 procent i Stockholm på bara några månader.

"Under mina åtta år som mäklare har jag endast varit med om tillfälliga nedgångar, men nu verkar det mer permanent", säger exempelvis Alexander Solmell, som förmedlar bostäder på Kungsholmen, Vasastan och Östermalm för Era, till Di och bedömer att prisnedgången är 10 procent.

Valueguards HOX-index för oktober väntar på tisdag den 14 november. Enligt septemberstatistiken sjönk de svenska bostadspriserna 1,5 procent under månaden medan priset på bostadsrätter i Stockholm dalade 2,2 procent.

Direkt