Säsongseffekt lär ge stigande bopriserna Foto: Fredrik Sandberg /TT

Säsongseffekt lär ge stigande bopriserna

Publicerad 2018-02-09 15:15:00

Bostad Bostadspriserna i Sverige väntas ha vänt upp i januari efter fyra månaders nedgång i rad. Det finns dock en stark säsongseffekt i januari, då bostadspriserna alltid brukar stiga kraftigt.

Fokus riktas därför i första hand mot den säsongsrensade utvecklingen, som enligt analytiker väntas visa på fortsatt sjunkande priser.

Nordea räknar med att bostadspriserna fortsätter ned säsongsrensat med 0,5 procent från i december. Icke säsongsjusterat motsvarar detta en uppgång med 2,0 procent. I årstakt väntas HOX-index över bostadspriserna i Sverige sjunka 3,6 procent, efter -2,5 procent i december. Bostadsrätter i Stockholm väntas ha sjunkit med 1,0 procent säsongsrensat från december och 10 procent i årstakt.

"Utbudet är fortsatt högt och väntas fortsätta att tynga priserna i närtid. Vi ser dock fortfarande goda argument för att priserna snart ska stabilisera sig. Samtidigt som efterfrågan stöttas av låga bolåneräntor och goda inkomstökningar väntas tillväxten i utbudet sjunka framöver", skriver Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström i ett marknadsbrev.

Han påpekar att osäkerhet kring säsongseffekten och Valueguards kvalitetsjustering gör prognosen för januari ovanligt osäker. Januariutfallet baseras dessutom på färre transaktioner, vilket gör det mindre pålitligt och därför måste man vänta på februaristatistiken innan det går att säga vart priserna är på väg.

SEB räknar med att HOX-index stiger 1,8 procent från december och sjunker 4,5 procent i årstakt. Säsongsrensat innebär det en fortsatt nedgång med drygt 0,5 procent.

"Det är lite för tidigt att säga att priserna har stabiliserats, men det finns lite positiva tecken", säger Olle Holmgren, ekonom vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

Hen pekar bland annat på mindre negativa prisförväntningar i Hemnet köparbarometer och att de stora byggbolagen uttryckt sig ganska positivt och tror att oron kommer att blåsa över.

Även Handelsbanken räknar med sjunkande priser säsongsrensat, men nedgången väntas bli mindre än i december (då HOX sjönk 1,1 enligt Handelsbankens säsongsjustering).

Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, skriver i ett marknadsbrev att aktiviteten på bostadsmarknaden är fortsatt hög, även om antalet affärer i förhållande till utbudet sjunkit under 2017. Nivåerna är dock inte extrema på något sätt, utan tillbaka där de var 2013-2014.

Hon noterar också att utbudet fortsatte att öka i januari och att det finns tecken på att priserna på nyproducerade bostadsrätter i Stockholm kan behöva sänkas för att öka efterfrågan, men med detta sagt räknar Handelsbanken inte med någon större dramatik på bostadsmarknaden framöver.

Swedbank noterar i ett marknadsbrev att det finns flera tecken på en vändning på bostadsmarknaden i januari, med rapporter från mäklare om större intresse vid visningar, stigande förväntningar från mäklarhåll och att trenden med ett accelererande utbud på Hemnet har stannat av. Swedbank påpekar också att tidigare boprisnedgångar vänt just i januari och anser därför att det blir högintressant att se om det syns en vändning även i år. De betraktar ett oförändrat HOX-index säsongsrensat som ett tecken på att en stabilisering är nära.

Danske Bank har en indikator för priset på bostadsrätter i Stockholm, baserat på slutpriser från Hemnet i Stockholms innerstad. Enligt indikatorn har priserna på bostadsrätter stigit 2,5 procent i Stockholm i januari.

De ser detta som säsongsmässigt och en rekyl inför det skärpta amorteringskravet den 1 mars, snarare än att botten är nådd för bostadspriserna. Detta eftersom utbudet har fortsatt att öka.

Valueguards HOX-index över bostadspriserna har sjunkit ganska kraftigt under hösten och är ned 9,2 procent från toppen i augusti.

Medan hösten brukar vara svag för HOX-index är januari den starkaste månaden på hela året. HOX-index har tagits fram sedan 2005 och har i genomsnitt sedan dess stigit hela 3,6 procent mellan december och januari. Det har aldrig sjunkit utan som lägst stigit med 1,7 procent.

Valueguard själva noterar dessutom att mönstret med stigande HOX-index i januari är extra stort efter de år när bostadspriserna, liksom under 2017, sjunkit under hösten. När bostadspriserna sjunkit tidigare - 2007, 2008 och 2011 - har de sedan stigit med 4,6 procent i snitt i januari.

"Tittar man tillbaka på tidigare nedgångar har vi haft en tydlig rekyl upp i januari och nedgången under hösten har återhämtats på några månader. I och med att det är så mycket psykologi i bostadsmarknaden kan säsongseffekten få i gång marknaden igen", sade Valueguards vd Lars-Erik Ericson tidigare till Direkt.

Valueguards boprisstatistik för januari publiceras onsdagen den 14 februari klockan 9.00. Tidigare samma morgon, klockan 6.00, kommer boprisstatistik från Svensk Mäklarstatistik.Bild: Valueguard HOX-index utveckling 2005-2017

 

image

Direkt