Swedbank: Bopriser sjunker 5 procent till i storstäder Foto: istockphoto

Swedbank: Bopriser sjunker 5 procent till i storstäder

Publicerad 2018-01-24 08:30:00

Bopriser Ett stort utbud i kombination med det skärpta amorteringskravet väntas få bostadspriserna i storstäderna att sjunka med ytterligare 5 procent, innan priserna stabiliseras under loppet av 2018. En stark konjunktur gör dock att påverkan på ekonomin i stort blir begränsad. Det skriver Swedbank i sin nya konjunkturprognos på onsdagen.

"Ett högt utbud av nybyggda bostäder under 2018 och nya amorteringskrav påverkar främst storstadsregionerna. Där kan priserna falla ytterligare 5 procent, framför allt på bostadsrätter, samtidigt som en svag prisuppgång på villor utanför storstadsregionerna är att vänta", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Swedbanks chefekonom Anna Breman påpekar i en kommentar att det är viktigt att skilja på storstadsregionerna och resten av landet och på villor och bostadsrätter när man tittar på den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden.

"En mycket god ökning i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under året", säger hon.

Swedbank räknar inte med några större makroekonomiska effekter av de sjunkande bostadspriserna i vare sig Sverige eller Norge, även om båda länderna är sårbara på grund av hög skuldsättning om boprisnedgångarna skulle accelerera.

Direkt