SBAB: Högre räntor väntas sänka bopriserna Foto: Hasse Holmberg /TT

SBAB: Högre räntor väntas sänka bopriserna

Publicerad 2018-04-27 10:16:00

Bostad Bostadspriserna kan falla med uppemot 8-9 procent från nu fram till slutet av 2021 som en naturlig konsekvens av stigande boräntor. Den bedömningen gör SBAB i Bomarknadsnytt, enligt ett pressmeddelande.

"Det är ingen större dramatik i en sådan prisnedgång utan det är en fullt naturlig anpassning av priserna till ett mer normaliserat ränteläge. En sådan nedgång gör att bostadspriserna går ned till nivån 2016", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

När ränteläget sedan normaliserats kan bostadspriserna väntas stiga igen i takt med hushållens inkomster.

SBAB bedömer att nedgången i bostadspriserna i slutet av 2017 till viss del kan förklaras av ett stort utbud av nyproducerade bostäder. På vissa lokala marknader finns signaler om att utbudet av bostäder har varit större än den reella efterfrågan och det finns uppgifter om ökade spekulationsköp. Prisnedgången under senare delen av förra året och den oro det medförde kan ha bidragit till att spekulationsköparna i ökad utsträckning lagt ut sina objekt till försäljning.

"Fallet i bostadspriserna under sista delen av förra året är dock enligt vår bedömning inte ett tecken på att vi har en bostadsbubbla som håller på att spricka. Även om det finns tecken på att antalet spekulationsköp har varit betydligt större än vi trott, kan bostadsprisuppgången ända sedan mitten av 1990-talet i stor utsträckning förklaras av fundamentala faktorer som kraftigt sänkta räntor och en god inkomstutveckling", säger Robert Boije.

SBAB räknar med att antalet påbörjade bostäder kommer att sjunka framöver till följd av bland annat ökad osäkerhet kring bostadspriser, räntor och effekterna av stramare kreditvillkor. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas minska från 51.000 under 2017 till 38.000 år 2019. Detta är betydligt mindre än behovet.

"Det är orealistiskt att tro att det ska gå att bygga bort hela bostadsbristen de närmaste åren, men sett till behovet är det illavarslande att bostadsinvesteringarna nu ser ut att bromsa in så kraftigt", säger Robert Boije.

Direkt