Hälften av bomäklarna spår prisnedgång Foto: istockphoto

Hälften av bomäklarna spår prisnedgång

Publicerad 2017-12-11 07:32:00

Bostad Det är fortsatt fler mäklare som räknar med sjunkande bostadspriser än som tror på en prisuppgång. Närmare hälften av mäklarna tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna.

Det visar Valueguards Mäklarpanel, som genomförs veckovis i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

De senaste månaderna har marknadsindikatorn, som mäter nettotalet av de som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser, sjunkit från runt noll till nivåer kring -30.

Andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna är nu 47 procent medan bara 14 procent räknar med stigande priser.

"Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med de kommande storhelgerna. I januari drar marknaden igång på nytt med många nya bostäder till försäljning. I kombination med tidigare osålda objekt skapar det dock ett större utbud som i sin tur leder till lägre priser", säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Den förväntade prisnedgången före jul kan enligt Carolina Stegman skapa svarta rubriker i januari, men hon menar att detta inte behöver säga något om prisutvecklingen under våren.

"De konsumenter som avvaktat med att köpa boende under den turbulenta hösten kommer troligen att behöva köpa i vår. Människors byte av bostad är i de flesta fall behovsstyrt och det man som konsument skall tänka på är att man köper och säljer på samma bostadsmarknad och därför inte behöver känna någon större oro att ge sig ut på marknaden", säger Carolina Stegman.Bild: Valueguard mäklarpanel

 

image

Direkt