"Mindre negativa toner på bostadsmarknaden" Foto: Ingvar Karmhed /TT-SvD

"Mindre negativa toner på bostadsmarknaden"

Publicerad 2018-03-08 15:09:00

Bostad Det har skett en återhämtning i boprisförväntningarna i början av året efter den dramatiska nedgången i slutet av 2017. Det visar siffror från Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Nettoandelen visningsbesökare hos Erik Olsson Fastighetsförmedling som tror på stigande kontra sjunkande bostadspriser har ökat till -18 procent i februari från -37 procent i november, vilket dock fortsatt är historiskt lågt.

Det visar Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Prisförväntningarna är fortfarande ovanligt negativa, särskilt om man beaktar att fundamentala faktorer som sysselsättning, räntor och disponibla inkomster är så gynnsamma. Förutom förra kvartalet har inte nettot i EOBi varit negativt sedan hösten 2012", säger fastighetsmäklarbolagets vd Erik Olsson i en kommentar.

Nu tror 20 procent på stigande bostadspriser det kommande året, mot 15 procent i november. Andelen som tror på sjunkande priser har samtidigt sjunkit till 38 procent från 52 procent. De flesta av dem tror på en måttlig prisnedgång, bara 4 procent tror att bostadspriserna kommer att falla mer än 10 procent.

Från november har det också skett förändringar i hur stor andel av bostadens pris som visningsbesökarna räknar med att belåna. Då räknade en rekordhög andel om 31 procent med att belåna mindre än 50 procent, vilket är gränsen för amorteringskravet. Denna andel har nu minskat till 25 procent. Andelen som tänkt sig låna över 70 procent, nästa gräns för amorteringskravet, har ökat från 42 till 50 procent.

"Oron för det nya amorteringskravet verkar ha minskat redan strax innan införandet. Så länge räntan är så låg slår en extra procents amortering inte så hårt. Effekten kan snarast bli att många andas ut nu när den nya delen av amorteringskravet med skuldkvoter är på plats", säger Erik Olsson.

EOBi visar vidare att visningsbesökarna i genomsnitt kalkylerar med en rörlig bostadsränta på 3,45 procent när de räknar på sitt bostadsköp, vilket är lite lägre än förra kvartalet och ungefär 1,85 procentenheter över nuvarande snittränta.

Erik Olsson säger att en lång period med låga räntor har gjort hushållen och bostadsmarknaden mer räntekänsliga.

"När räntorna stiger gör de större lånen att hushållens räntekostnad ökar mycket. De nya amorteringsreglerna gör lite paradoxalt hushållen mer räntekänsliga eftersom en högre räntekostnad blir ännu tyngre att bära när den toppas av en större tvångsamortering. Den stora andelen rörlig ränta gör att hushållen påverkas snabbt, och att många drabbas samtidigt", säger han.

EOBi bygger på svar från över 500 personer som var på bostadsvisningar i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund i anslutning till söndagen den 18 februari. Svaren samlades in innan Finansinspektionens skärpta amorteringskrav trädde i kraft den 1 mars.Bild: Erik Olsson Bostadsindex

 

image

Direkt