Hemnets köpbarometer visar på lägre prisförväntningar Foto: istockphoto

Hemnets köpbarometer visar på lägre prisförväntningar

Publicerad 2017-12-18 16:50:00

Bostad Hemnets nya köpbarometer, som mäter boprisförväntningarna bland besökare på Hemnet som planerar att köpa bostad, visar att allt fler tror på sjunkande bostadspriser. Det skriver Hemnet i ett pressmeddelande på måndagen.

När mätningarna inleddes i september var det 38 procent som trodde på stigande bostadspriser mot 17 procent som räknade med sjunkande bostadspriser. I december hade andelen som tror på stigande priser sjunkit till 18 procent medan andelen som tror på sjunkande priser ökat till 44 procent.

"Det finns andra undersökningar som mäter prisförväntningar men det som gör vår undersökning speciell är att vi samlar svar enbart från dem som är i marknaden för att köpa just nu. Resultaten blir därför extra intressanta för att förstå vad som kommer hända närmaste tiden", säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet, i en kommentar.

Svaren samlas in bland besökare på Hemnet som uppgett att de planerar att köpa bostad de närmaste 6 månaderna. Frågan som ställs är hur de tror att bostadspriserna ska utvecklas där de bor under de närmaste 6 månaderna - oförändrade, stiga eller sjunka. Minst 500 personer tillfrågas varje månad.

Direkt