Danske Bank: Fortsatt prisras på bostadsrätter i Stockholm Foto: Karin Malmhav/TT

Danske Bank: Fortsatt prisras på bostadsrätter i Stockholm

Publicerad 2018-04-04 09:44:00

Bopriser Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholm pekar mot en fortsatt nedgång på 1,2 procent i mars och 1,6 procent säsongsrensat. Samtidigt har omsättningen av bostadsrätter fallit kraftigt. Det skriver Danske Bank i en analys på onsdagen.

"Fallande bostadspriser tycks i mars ha fått följe av kraftigt fallande transaktionsvolymer, vilket är en oroande utveckling som tyder på att marknaden har problem med prisbildningen, det vill säga matchningen av utbud och efterfrågan. Det här innebär en fortsatt prispress och negativa effekter på bostadsbyggandet och BNP-tillväxten", säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet, vilka halverades mellan februari och mars efter det att amorteringskravets infördes den 1 mars.

"I jämförelse med mars 2017 så har omsättningen fallit med mer än 50 procent. Det kan rimligen inte tolkas på ett annat sätt än att köpare blivit betydligt mer avvaktande än tidigare, sannolikt beroende på det skärpta amorteringskravet", skriver Danske Bank.

Precis som tidigare bedömer Danske Bank att priserna i Stockholm kommer fortsätta att falla under de närmaste månaderna, mot bakgrund av att utbudet av nyproducerade och högt prissatta bostadsrätter kommer att öka under hela året.

Direkt