Credit Suisse ser risk för boprisnedgång Foto: istockphoto

Credit Suisse ser risk för boprisnedgång

Publicerad 2018-03-21 12:19:00

Bopriser Början av 2018 har visat tecken på stabilisering i bostadspriserna i Sverige och Norge, men det kan vara en falsk signal. Det skriver Credit Suisse i en analys på onsdagen.

Bostadspriserna i såväl Sverige som Norge brukar typiskt sett stiga i början av året och sjunka mot slutet av året, och köpaktiviteten är normalt som starkast före sommarmånaderna.

De svenska bostadspriserna fick i januari och februari sannolikt stöd av att hushållen skyndade sig med att göra avslut innan det skärpta amorteringskravet infördes den 1 mars.

"Vi noterar att trots denna starka aktivitet så sjönk priserna i februari med 0,4 procent under månaden, och svagheten var brett baserad och alla regioner och hustyper sjönk under månaden, förutom Malmö", skriver Credit Suisse.

Antalet bostäder till försäljning var i februari samtidigt cirka 40 procent högre än i februari 2017, och andelen osålda bostäder i Stockholm och Göteborg låg på femårshögsta.

Samtidigt fortsätter överutbudet att tillta, då det är svårt att se att bostadsbyggarna har börjat dra ned på sina byggplaner på ett mer aggressivt sätt.

I rullande tolvmånaderstal ligger antalet påbörjade bostäder kvar på cirka 61 000 och under fjärde kvartalet isolerat påbörjades 15 236 bostäder, upp 4 procent i årstakt och nära toppnivån från andra kvartalet 2017.

Utsikterna i bostadsbyggarnas resultat för fjärde kvartalet, som ännu inte fångats i makrodata, signalerar också att bostadsbyggandet bara kommer att dras ned med 11-16 procent kommande året, skriver Credit Suisse.

Direkt