Ny statistik: Fler bostäder sjunker i pris Foto: istockphoto

Ny statistik: Fler bostäder sjunker i pris

Publicerad 2017-10-27 15:05:00

Bopriser Under den senaste månaden har utbudet på den svenska bostadsmarknaden ökat och medelantalet budgivare samt bud har minskat. Dessutom har andelen prissänkta bostäder ökat. Samma trender syns i samtliga tre storstäder.

Det visar statistik för perioden 26 september till 26 oktober, jämfört med 26 augusti till 26 september, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av från bostadssöktjänsten Booli, som samlar in data från mäklarhusen.

Under den senaste månaden har sammantaget nära 22 660 lägenheter varit till salu i Sverige, drygt 40 procent fler jämfört med samma period förra året och upp från 21 519 under närmast föregående enmånadsperiod. Samtidigt har andelen prissänkta bostäder i landet som helhet ökat till 7,6 procent, från 4,5 procent månaden före och 4,3 procent för ett år sedan.

Ökat utbud med 40 procet´nt

Även i Stockholm som delmarknad har utbudet ökat drygt 40 procent från förra året till nära 5 300 bostäder, från strax över 4 800 i förra månaden. Andelen prissänkta bostäder har stigit till 9,5 procent i huvudstaden från 5,3 procent månaden före och 4,3 procent för ett år sedan, enligt statistiken.

Medelantalet bud liksom budgivare för lägenhetsannonser som tagits bort har fortsatt att sjunka under den senaste månaden. Samtliga trender visar sig också i statistiken för alla de tre största städerna i Sverige.

Tendensen till fortsatt svaghet i oktober bekräftas från mäklarhåll.

"Dämpningen har förstärkts under de senaste veckorna med säljare och köpare som inte riktigt möts. Det råder en osäkerhet kring prisbilden i Stockholm och Göteborg börjar att likna Stockholm till viss del och det går något trögare även där. Det går från en onormal till en mer normal marknad", säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, till Nyhetsbyrån Direkt.

Oklarheter skapar oro

Han lyfter fram att hösten kan förväntas fortsätta vara lite "guppig" och att det är oklarhet i frågor som ränteavdrag och amorteringar skapat en viss osäkerhet bland köpare. En osäkerhet som i sin tur har förstärkts av medierapporteringen.

"Då säljare har en förväntansbild på priset och köpare en annan så har det skett en dämpning. Men det har än så länge inte medfört några dramatiska prisförändringar", säger han och påpekar att det primärt avser utvecklingen på Stockholmsmarknaden men därutöver även Göteborg och vissa städer med en relativt stor mängd av nyproduktion ute på marknaden, exempelvis Uppsala. I övriga delar av landet är det "fortfarande en väldigt stark marknad", säger han.

I spåren av medierapporteringen säger han samtidigt att det märks en tendens med intressenter som felaktigt tror att det har skett ett prisfall och har "förhoppning om att köpa på billigare nivåer". Säljarna i framför allt Stockholm lever samtidigt kvar i tron om att priserna ska fortsätta upp, något som inte är fallet längre, lägger han till.

Roger Josefsson, chefekonom vid Macrobond, har länge varnat för att svenska bostadspriser sticker ut som höga och tycker att det nu verkar som att något börjar hända på den svenska bostadsmarknaden. Hans bedömning är att hushållen får det svårare att finansiera köp till de höga priserna som råder i spåren av de regleringar som införts.

Arbetslösheten kan motverka prisfall

"Men det är samtidigt svårt att se att det i närtid skulle ske ett dramatiskt prisfall med rådande låga arbetslöshet", påpekar han och tror det är rimligare att anta att priserna ligger relativt stilla trots att de svenska bostadspriserna sticker ut som höga i förhållande till inkomster.

Skulle oron bland utländska investerare för den svenska bostadsmarknaden öka bedömer han att det främst skulle märkas i den svenska kronan och endast i mindre mån på funding-sidan för banker.

"Det krävs en sättning i svensk realekonomi för att utländska investerare verkligen ska börja oroa sig", säger han.

Valueguards HOX-index för september visade att de svenska bostadspriserna sjönk 1,5 procent under månaden och att priset på bostadsrätter i Stockholm sjönk 2,2 procent.

Statistiken för oktober kommer tisdagen den 14 november.

Direkt