DNB: Det blir verkligen köparens marknad i Stockholm Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD

DNB: Det blir verkligen köparens marknad i Stockholm

Publicerad 2017-11-06 13:45:00

Bostad Det kan verkligen bli köparens marknad i Stockholm om Finansinspektionens nya hårdare amorteringskrav träder i kraft under våren 2018. Det bedömer DNB Markets i en färsk analys av nordiska bostadsmarknader.

"Vi fortsätter att förvänta oss att Stockholm blir köparens marknad under 2018 i spåren av de förslagna amorteringsreglerna avseende lån i förhållande till inkomst", skriver den norska storbanken i analysen.

Det ökade utbudet av nyproducerat ses av DNB som en tidig indikator på att humöret håller på att förändras.

"Vi befarar att de nya amorteringsreglerna (som ska introduceras under 2018) och en eventuell räntehöjning under 2018 kommer att skapa köparens marknad", skriver DNB som har en negativ hållning till svenska byggbolag och bostadsutvecklare.

Finansinspektionen har föreslagit att hushåll med lån som överstiger 4,5 gånger inkomsten ska amortera 1 procentenhet per år. Detta utöver det sedan tidigare rådande kravet om att hushåll med lån överstigande 70 procent av bostadens värde ska amortera 2 procentenheter per år.

Att Stockholms bostadsmarknad kan tänkas drabbas förhållandevis hårt när det nya kravet införs beror enligt DNB på den, i Stockholmsregionen, höga skuldsättningen i förhållande till inkomster. Detta har visat sig i Riksbanksstatistik över hushållsskuldsättning, påpekar DNB som rekommenderar sälj av JM och Peab samt har rekommendationen behåll för Skanska och NCC.

Bild: låneläge svenska hushåll på kommunbasis

image

 

Källa: Riksbanken från juni i år

Direkt